• Pieter Postmus
  • Pieter Postmus

Initiatief GroenLinks richting aardgasvrije woning

HAARLEM Het college van burgemeester en wethouders zette de ambitie neer om woningen aardgasloos te bouwen. Volgens GroenLinks een welkome stap. ,,Maar hierbij gaat het jaarlijks wel om slechts 0,7 procent van alle Haarlemse woningen. De overige plusminus 70.000 staan er al, en het merendeel daarvan is gewoon nog aangesloten op aardgas. Die hebben allemaal nog een gasfornuis en een CV-ketel.''

,,De gemeente Haarlem heeft de ambitie om in 2040 volledig aardgasvrij te zijn'', aldus GroenLinks-raadslid Robbert Berkhout. ,,Dat is natuurlijk een geweldig vooruitzicht, maar de vraag die zich aandient is: hoe dan?''

INITIATIEFVOORSTEL Die vraag moet naar de mening van zijn partij straks heel makkelijk te beantwoorden zijn. Vandaar dat hij in de gemeenteraadsvergadering het initiatiefvoorstel 'Meer regie bij energietransitie bestaande bouw in Haarlem' indiende. De term 'energietransitie' staat voor de omschakeling van een gasaansluiting naar een schonere energiebron. ,,Hat aardgasvrij maken van bestaande woningen; de eigenaren zullen daar niet allemaal een idee bij hebben, laat staan meteen zin in hebben.'' Ook de gemeente weet nog niet welke alternatieve energievoorziening in een wijk het beste is. Die moet van ambitie naar een plan van aanpak.

De reden dat er nu nog zo weinig aardgasloze woningen zijn is de geringe bekendheid met de alternatieven. GroenLinks stelt, dat aan die bekendheid hard gewerkt wordt via initiatieven in de stad. In Haarlem zijn dat de zonnecollectorencollectieven, Stichting DE Ramplaan (die samenwerkt met de TU Delft aan een aardgasvrije wijk) en Buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier (met het Buurt Onderhouds Plan om maatregelen bij woningeigenaren uit te voeren). Het initiatiefvoorstel van GroenLinks pleit ervoor alle informatie en kennis te bundelen en voor alle Haarlemmers makkelijk toegankelijk te maken. ,,Haarlemmers moeten straks niet meer zelf het wiel hoeven uit te vinden.''

PIONIER De Haarlemse die Berkhout op het spoor van dit initiatiefvoorstel bracht, Melissa Oostenbroek, liet vorige maand een 300 meter diepe put in haar achtertuin slaan om op die manier via zogenaamde warmte-koude opslag (WKO) haar woning van schone energie te voorzien. Hiermee is ze de eerste in Haarlem. ,,Het is natuurlijk geweldig, zo'n pionier. Maar tegelijkertijd is het niet heel wenselijk dat half Haarlem straks op eigen houtje putten aan het slaan is. Dat kan bijvoorbeeld ook als collectief. Daar moet je als gemeente bovenop zitten.''

De kernboodschap: maak het zo simpel mogelijk. ,,Mensen willen vaak weten, wat het hen gaat kosten en hoeveel tijd ermee gemoeid. Als een lening gemakkelijk is af te sluiten en de investering voor zowel een waardevermeerdering van de woning als een lagere energierekening zorgt dan wordt het voor velen aantrekkelijk.'' Het voorstel is om juist nieuwe woningeigenaren te informeren over de mogelijkheden in hun straat. Het moment van aanschaf is immers ook vaak het moment te gaan investeren in de woning. ,,Dan moet je hen als gemeente dus kunnen wijzen op de voordelen van een warmtepomp ten opzichte van een HR-ketel.''

ALTERNATIEVEN Het initiatiefvoorstel vraagt aan het college om vóór 1 juli 2018 een plan van aanpak uit te werken. Daarbij moet de gemeente actueel onderzoek doen naar de beste alternatieven per woningtype en per wijk, de praktische werkzaamheden en de kosten en baten voor woningeigenaren. ,,Daarna kan de gemeente planmatig voorlichting geven en mogelijk ook met marktpartijen aardgasalternatieve pakketten aanbieden. Mogelijk met een financiële stimuleringsregeling; bijvoorbeeld gekoppeld aan het energielabel in relatie tot de OZB.'' Voorbeeldwoningen kunnen volgens GroenLinks tastbaar en zichtbaar maken hoe de afkoppeling van aardgas er uiteindelijk uitziet.