• Archief

HvB stapt uit gemeenteraadsvergadering

BLOEMENDAAL De gemeenteraadsvergadering van Bloemendaal kende 27 september een chaotische start. Dit werd veroorzaakt doordat Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal al bij het begin van de vergadering te kennen gaf de vergadering te verlaten. Kort daarna verliet ook haar fractiegenoot Rob Slewe de vergadering.

Henk van Ommeren

Bij het vaststellen van de agenda gaf Marielys Roos aan dat voor het agendapunt Vitaal Vogelenzang slechts elf van de negentien raadsleden de financiële onderbouwing hadden ontvangen. Volgens haar is dat in strijd met de gemeentewet en dus kon het agendapunt niet behandeld worden. Dat ondanks het feit dat zij enthousiast was over de gevolgde procedure. De griffier reageerde hierop met door te stellen dat alleen de elf raadsleden die in de commissie grondgebied en samenleving zitten deze onderbouwing hadden gekregen. Bij de mededelingen stelde Roos dat zij hierdoor de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming niet op zich kon nemen en dat zij daarom de vergadering verliet.

In het daar op volgende vragen half uur stelde Rob Slewe van Hart voor Bloemendaal de vraag waarom en hoe er sprake is geweest van politie inzet waarbij een van de leden van zijn fractie enige maanden geleden door de politie uit de raadszaal was verwijderd. Burgemeester Elbert Roest antwoordde dat er niemand uit de zaal verwijderd was. Gezien de discussie had hij zelf tijdens een schorsing gevraagd aan de politie om stand-by te staan. Deze politieagenten waren niet in de raadszaal aanwezig. In het presidium was deze zaak achteraf besproken. Volgens Slewe was het buiten proportioneel dat de politie was ingeschakeld en waren volgens het politierapport wel degelijk agenten in de raadszaal aanwezig. Dit was voor Slewe aanleiding om de vergadering ook te verlaten zodat er in tijdens de rest van de vergadering geen vertegenwoordiging van Hart van Bloemendaal meer aanwezig was.