• Willem Brand

Hoofdwacht krijgt Coornhertzaal

HAARLEM Vrijdag 13 april was de officiële start van het Coornhert jaar. Zowel in de Hoofdwacht als het Noord-Hollands Archief werd een tentoonstelling geopend. Haarlemse eerste burger Jos Wienen opende in de Hoofdwacht, in de tot Coornhertzaal omgedoopte ruimte, de tentoonstelling over leven, werk en denkbeelden van Dirck Coornhert. Erna onthulde hij een plaquette bij de ingang van de voormalige 16de eeuwse drukkerij, waar Coornhert vele door hem in koper geëtste prenten drukte. Daaronder ook tweehonderdin samenwerking met de vermaarde schilder en tekenaar Maarten van Heemskerck.

Willem Brand

Coornhert was ook schrijver en vertaler, zo bracht hij tien boeken uit. De eerste door hem uit het Latijn vertaald was ‘Over de plichten’ van de Romeinse schrijver Cicero. In dat boek staat ook de oudst bekende Coster-legende, als opdracht aan het stadsbestuur door Coornhert geschreven. Uitsmijter daarin is de wijsheid ,,De waarheid is niet minder waar, wanneer zij slechts aan weinigen bekend is". Nadat Jos Wienen deze opdracht eigenhandig had gedrukt, zette hij er ook zijn handtekening onder. Erna liepen de genodigden naar het Noord-Hollands Archief. Daar wordt een groot deel van de prenten, vooral die gemaakt met Van Heemskerck, bewaard. Uit die verzameling is voor de tentoonstelling ‘Coornhert als prentmaker en inspirator van kunstenaars’ een selectie gemaakt, te zien tot en met 8 juni. De tentoonstelling over zijn leven, werk en denkbeelden in de Hoofdwacht is te zien tot en met 16 september.

In het kader van het Coornhertjaar Haarlem 2018 zijn er, naast de tentoonstellingen, nog allerlei andere activiteiten, waaronder lezingen en stadswandelingen. De eerste Coornhert-stadswandeling van ca. anderhalf uur onder leiding van een deskundige stadsgids wordt gehouden op zaterdag 21 april. Start 13.00 uur bij de VVV, stadhuis, Grote Markt 2. Opgave vooraf vereist bij de VVV via 023-5317325 of via info@vvvhaarlem.nl. Informatie over alle activiteiten in het Coornhertjaar is te vinden op www.coornhertjaarhaarlem2018.nl