• Werk van de vergeten bollenveldenschilder Anton L. Koster

    Archief

Het Verleden van de Velden te zien in Archeologisch Museum Haarlem

HAARLEM in Archeologisch Museum Haarlem (Grote Markt 18k) is momenteel de tentoonstelling 'Het Verleden van de Velden' te zien. De tentoonstelling neemt het ontstaan van de bloembollencultuur in Haarlem als startpunt en duikt verder in de archeologische geschiedenis van de Duin- en Bollenstreek. De tentoonstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van archeoloog Jeroen van Zoolingen. 

De bollenstreek staat vooral bekend om de kleurrijke velden die ieder jaar weer duizenden toeristen trekken. Naast een rijke bloemenpracht heeft het gebied ook een rijk verleden. Hier wonen al mensen vanaf de nieuwe steentijd, zo'n 5000 jaar geleden. Door afgravingen en archeologisch onderzoek zijn tal van vondsten en sporen uit het verleden ontdekt. In de tentoonstelling wordt in vogelvlucht een overzicht gegeven van de geschiedenis van dit kleurrijke gebied. Er zijn bijzondere voorwerpen te zien uit de verschillende perioden. Zoals de oudste vondst: een vuurstenen beitel van 5500 jaar oud, gevonden in Lisse. Maar ook werktuigen en sieraden uit de bronstijd uit Katwijk en Hillegom en aardewerk uit Romeins Valkenburg.

Haarlem staat bekend als de bakermat van de bollenteelt. Vermaarde Haarlemse kwekers teelden bollen die in binnen- en buitenland aanzien genoten. Ook na de Tulpenmanie ging in Haarlem de teelt van tulp en hyacint door. Om aan de steeds groter wordende vraag te voldoen was nieuwe grond nodig. Men vond die grond in de omringende streek: eerst op de bleekvelden in Overveen en Bloemendaal, later in Hillegom, Lisse en omgeving. De zandige oude duingronden bleken uitermate geschikt voor de bollenteelt en werden op grote schaal afgegraven. Zo groeide in de 18e en 19e eeuw het gebied uit tot de bollenstreek die we vandaag de dag kennen.

De tentoonstelling is gebaseerd op het gelijknamig boek geschreven door archeoloog Jeroen van Zoolingen. Het boek is in de museumwinkel te koop. Bij de tentoonstelling worden lezingen en andere activiteiten georganiseerd. Bekijk hiervoor de website www.archeologischmuseumhaarlem.nl.