Het Dolhuys biedt kwetsbaren project

HAARLEM Het Dolhuys | Museum van de Geest (Schotersingel 2) werkt samen met het Amsterdamse payroll-bedrijf Tentoo aan het project 'Werk naar vermogen'.

,,Het Dolhuys wil mensen met een psychische kwetsbaarheid helpen om weer actief deel te nemen aan de maatschappij'', luidt de toelichting. ,,Daarom bieden we inspirerende werkervaringsplaatsen aan, waar mensen zichzelf mogen zijn, gezien en gewaardeerd worden. Zo stomen we deelnemers aan het project klaar voor arbeidsparticipatie. Hierbij wordt niet gedacht vanuit beperkingen maar gewerkt vanuit mogelijkheden.''

Deze maand werd een video hiervoor gelanceerd, waarin vrijwilligers Dusty, Carla en Han vertellen over hun ervaring met het programma. In het unieke, historische gebouw zelf is eveneens veel te leren. Bezoekers kunnen 'bijzondere geesten' ontmoeten - 'mensen die anders functioneren dan doorsnee' - en zich laten inspireren door hun 'boeiende levensverhaal', maar ook de oorspronkelijke dolcellen uit de zestiende eeuw ervaren.