• De Haarlemse middenstand wordt volgens HvH op deze manier onevenredig in de portemonnee getroffen.

    Archief

Haarlemse Kadernota niet zonder kritiek goedgekeurd

HAARLEM De gemeente Haarlem heeft de financiële kaders vastgesteld tijdens drie raadsvergaderingen afgelopen week. Alle coalitiepartijen en de Christenunie keurden de nota goed, maar dat is niet zonder de nodige kritiek gegaan. De oppositiepartijen hebben tijdens de behandeling van de kadernota vorige week allerlei metaforen gevonden om het beleid te omschrijven. Anne Sterenberg (VVD) vergeleek het college met kampeerders die, ondanks het naderend onweer, vastbesloten zijn om in het bos een partytent op te zetten en een feestje te geven. Moussa Aynan (Jouw Haarlem) vergeleek ze met een krekel uit een fabeltje die het in de overvloedige zomermaanden veel te breed laat hangen.

Joost Verhagen

Een groot punt van kritiek op de kadernota is dat de reserves voor het sociaal domein door het college zouden worden geplunderd de komende jaren, terwijl daar nu juist de komende tijd veel meer geld voor nodig zou zijn dan verwacht. Dit was onder andere voor de SP, Jouw Haarlem en Actiepartij een reden om niet met de kadernota in te stemmen. Ook de PvdA vindt dat het sociaal domein een speerpunt moet blijven van het gemeentebeleid. Ienke Verhoeff probeerde tijdens de vergaderingen de linkse oppositiepartijen meerdere keren gerust te stellen op dit vlak; ze stelt dat het best zou kunnen dat de reserve voor de sociale basis in 2021 gaat worden opgeheven maar dat dat niet gaat gebeuren als de uitgaven er de komende periode toch reden toe geven om het potje in stand te houden. Ook Verhoeff vindt dat het college zijn uiterste best moet doen om niet te bezuinigen op het sociaal domein. Dilia Leitner (D66) stelt ook dat het essentieel is om te werken aan een sluitende begroting voor de sociale basis. Andere partijen zoals de VVD, OPHaarlem en Hart voor Haarlem zijn er boos om dat de OZB weer gaat stijgen. Volgens Louise van Zetten (HvH) wordt de Haarlemse middenstand op deze manier onevenredig in de portemonnee getroffen. Ze noemt de voorgenomen verhoging met 6 procent 'kiezersbedrog' tijdens haar bijdrage. Een ingediende motie om de OZB alleen met de inflatie mee te laten stijgen, haalde het niet. Ook een motie om de reserve in het sociaal domein te versterken kreeg onvoldoende steun vanuit de raad.

Maar er zijn ook volop positieve geluiden over de plannen van het college. Zo prijst Frits Garretsen (SP) de plannen om Haarlem een groenere, duurzamere stad te maken, al staan deze ambities soms wel op gespannen voet met elkaar. Hij complimenteerde het college wel met de voortvarendheid op dit vlak. Ook de plannen op het gebied van woningbouw worden door diverse partijen enthousiast onthaald. "Het bijbouwen van 10.000 woningen in acht ontwikkelzones is een unieke kans'', zo stelt Jasper Drost (Groenlinks). Volgens D66 plukt het college nu de vruchten van het de vorige kadernota, waardoor er weer geïnvesteerd kan worden in een toekomstbestendige kans, Desondanks waarschuwde Dilia Leitner er wel voor dat er alsnog pijnlijke keuzes zullen moeten worden gemaakt, zoals de verhoging van de OZB.