Haarlemse hoogbouw krijgt kader

HAARLEM De commissie ontwikkeling van de Haarlemse gemeenteraad heeft zich donderdag gebogen over de kaders waarbinnen nieuwe hoogbouw zou kunnen gaan plaatsvinden. Diverse partijen noemden de notitie over de hoogbouw een 'goede eerste stap'. Maar de oppositie noemde de richtlijnen op veel punten nog te vaag. De nota deelt de stad in verschillende gebieden op waar andere spelregels gelden voor hoogbouw. Volgens de kaders zou hoogbouw in de binnenstad niet boven de 20 meter uit mogen komen en daarbuiten niet boven de 30 meter. Daarnaast wordt ervoor gekozen om de Grote Kerk ongeveer als maximale hoogte voor de Haarlemse skyline te nemen.

Een inspreker van de Haarlemse Bomenwachters zei wel bang te zijn dat de hoeveelheid groen niet wordt gecompenseerd als er nieuwbouw aan de stad wordt toegevoegd. Ze riep de commissie op om rekening te houden met de groenvoorziening in nieuwe projecten. Een inspreker van de Vereniging Haarlem zei blij te zijn met het nieuwe toetsingskader. Hij hoopt dat er bij nieuwe projecten wordt gekeken naar zichtlijnen.

De VVD toonde zich sceptisch over de mogelijkheden voor hoogbouw in de stad. Het zou volgens hen wel eens te ambitieus kunnen zijn voor een historische stad als Haarlem. Annemieke Kok (OPHaarlem) vond dat de nota wel wat concreter had gemogen. Ze kreeg daarin bijval van Hart voor Haarlem en de Actiepartij, die het vreemd vonden dat initiatiefnemers zelf rapportages moeten gaan opstellen over de effecten van hun bouwprojecten. Maar coalitiepartijen Groenlinks en PvdA vonden het helemaal geen vage of vrijblijvende notitie maar een goede eerste stap. Wethouder Roduner noemde het stuk een 'eyeopener' wat betreft de mogelijke manieren om woningen aan de stad te kunnen toevoegen. ,,We kunnen stedelijk verdichten zonder de hoogte in te gaan, en op sommige plekken kan dat wél in de hoogte'', aldus de wethouder. Het stuk wordt binnenkort in de raad besproken. Trots Haarlem heeft aangekondigd om een aantal moties in te gaan dienen om zo meer parkeerplaatsen en groen mogelijk te maken.