• Joost Verhagen

Haarlem herdenkt verzetsstrijdster Hannie Schaft

HAARLEM Haarlem herdacht verzetsheldin Hannie Schaft in de Nieuwe Groenmarktkerk. Alexander Rinnooy Kan gaf zondag 26 november de lezing in haar naam, omlijst met muziek van Benjamin en Aliza Farber, het Haarlems Kinderkoor en Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap.

Rinnooy Kan, het eerste kamerlid voor D66 en hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam, zei in zijn toespraak: ,,Hannie Schaft herinnert ons er elk jaar aan dat de vrijheid van meningsuiting niet vanzelfsprekend is. Het voorrecht om te kunnen zeggen wat je wilt, staat ernstig onder druk in de wereld van Trump, Putin en Erdogan.'' Volgens hem is nog altijd niet iedereen vrij om zich te ontplooien als gevolg van discriminatie, onder meer op de arbeidsmarkt. Hij riep op om op constructieve wijze gesprekken te blijven voeren om zo wederzijds begrip te kweken. ,,Het is een actuele opgave om ons te bevrijden van vooroordelen.'' In de jaren 50 was de herdenking nog verboden, omdat ze een communiste was. Er werden zelfs pantservoertuigen gebruikt om een bijeenkomst te verstoren. Schaft maakte ook deel uit van de Haarlemse Verzetsraad, een politiek links georiënteerd gezelschap, maar desondanks vrij divers in overtuigingen. De traditionele afsluiting was de stille tocht naar het Kenaupark, waar een moment stilte in acht werd genomen en bloemenkransen werden gelegd bij het monument 'Vrouw in Verzet'.