• Ad Timmers

Groot onderhoud in Velserstraat

HAARLEM Compeer Infra begon woensdag 18 oktober met groot onderhoud in de Velserstraat. Onder meer de rijbaan wordt - wegens een slechte staat - vernieuwd en de riolering wordt vervangen. De gemeente gebruikt deze gelegenheid om de kwaliteit van de inrichting te verbeteren. De werkzaamheden worden in zes fases uitgevoerd en lopen door tot het kruispunt met de Kleverlaan. De eerste fase is gestart op de hoek met de Kleverparkweg. Tijdens de uitvoering is het deel waar gewerkt voor auto- en fietsverkeer afgesloten. Alle informatie staat op www.haarlem.nl/groot-onderhoud-velserstraat.