• Eigen Foto

Groene ideeën van vrijwilligers krijgen financiële bijdrage

HAARLEM Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds. De provincie Noord-Holland verdeelt 45.000 euro over projecten waarbij groene en niet-groene organisaties samenwerken. Van de 56 aanvragen honoreerde de jury dit voorjaar acht aanvragen volledig en twaalf gedeeltelijk. Inmiddels zijn de projecten opgestart, zoals bij Ecoring Haarlem, waar jong en oud samen een kruidentuin aanleggen en groenten telen, met ruimte voor bijen en vlinders.

Stichting Ecoring Haarlem is gericht op het verbinden van mensen door samen activiteiten te ondernemen, met focus op tieners en jong volwassenen. Met de financiële bijdrage uit het Betrekken bij Groen Fonds wordt nu een kruidentuin aangelegd. Jong volwassenen kunnen helpen met de inrichting van de kruidentuin en hierdoor stap voor stap leren over kruiden en tuinieren. Op de tuinderij wordt ruimte gegeven aan bijen, vlinders, libellen, insecten, kikkers en egels. Aan de randen van de tuinderij is een bloemmengsel gezaaid en ook op andere plekken blijven kruiden staan die aantrekkelijk zijn voor insecten.

De provincie Noord-Holland wil graag het vrijwilligerswerk in de natuur stimuleren en burgers betrekken bij groen. Daarom stelt de provincie jaarlijks ruim 608.000 euro beschikbaar voor het programma Betrekken bij Groen. Hiervan is 45.000 euro bestemd voor het Fonds Betrekken bij Groen. Met dit onderdeel van het programma, worden allerlei partijen uitgedaagd om gezamenlijk projecten in de natuur te realiseren.

De selectiecommissie bestond uit vertegenwoordigers van de samenwerkende Terrein beherende organisaties (TBO). Zij zetten hun expertise in om groene initiatieven in de samenleving te ondersteunen. In deze TBO zijn verenigd: het Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.