• pr

Goed resultaat voor Snuffelmug

HAARLEM Kringloopcentrum Snuffelmug heeft in 2017 een goed resultaat geboekt. Er is 570 ton huisraad verwerkt via Snuffelmug. Meer dan de helft hiervan wordt voor direct hergebruik verkocht. Een kleine helft is helaas niet verkoopbaar, maar wordt wel op grondstofsoorten gescheiden. Daarmee wordt in elk geval bijgedragen aan de afvalscheidingsresultaten van Haarlem. Naast de huisraad is 590 ton oude kleding gesorteerd. Ook hier geldt als eerste optie hergebruik als kleding. Met de opbrengsten uit de verkoop van textiel en huisraad kunnen de doelstellingen voor sociale werkgelegenheid worden gerealiseerd. Snuffelmug en het Textielsorteercentrum realiseerden werk voor 32 betaalde krachten met een WSW indicatie, vijftig dagbestedingsplekken en twintig werkervaringsplekken. Voor 2018 wordt gestreefd naar meer werkervaringsplekken. Snuffelmug is een leerwerklocatie van Werkbedrijf Haarlem, een sociale onderneming van de regiogemeenten.