• Archief

Gevaarlijk gebrek aan onderhoud faunapassages

REGIO De faunapassages in de provincie Noord-Holland vertonen gevaarlijk gebrek aan onderhoud. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Partij voor de Dieren Noord-Holland. Faunapassages zijn aangelegd om dieren veilig aan de andere kant van een weg te krijgen. De Partij voor de Dieren heeft opheldering gevraagd aan Gedeputeerde Staten.


Alle tien onderzochte faunapassages hebben volgens de Partij voor de Dieren gebreken. Er ontbreken rasters die dieren naar de juiste oversteekplaats moeten begeleiden; loopplanken missen of sluiten niet aan en richels zijn kapot, waardoor dieren de passage niet kunnen gebruiken en er ligt zwerfvuil. Het slechte onderhoud is erg kwalijk, omdat de faunapassages wel op de juiste plaatsen zijn aangelegd. De faunapassages worden gemaakt in opdracht van de provincie en het onderhoud is via contracten ondergebracht bij aannemers.


Als dieren geen gebruik kunnen maken van de faunapassages kunnen er verkeersonveilige situaties ontstaan. Dieren steken toch over en kunnen onder een auto terecht komen. Jaarlijks komen 5 tot 10 miljoen dieren om in het verkeer. Een weg kan daardoor ook een gevaar zijn voor de biodiversiteit. Daarom zijn faunapassages hard nodig en dus ook goed onderhoud daarvan.


De Partij voor de Dieren wil dat de provincie een grootscheepse controle en herstel operatie gaat starten om alle faunapassages in de provincie weer werkend te krijgen. Onderzoeker Frans van Bommel adviseert daarnaast om data van verkeerslachtoffers te analyseren om beter in kaart te brengen waar risico's op verkeersonveilig situaties en verkeersslachtoffers moeten worden verlaagd. De Partij voor de Dieren wil weten of de provincie de onderhoudscontracten slecht heeft opgesteld of dat de aannemers zich er niet aan hebben gehouden en of de provincie alle aanbevelingen uit het onderzoek onverkort gaat overnemen.