• Joop Touw
  • Joop Touw

Gesprekken over grenscorrectie voor dorp Spaarndam

HAARLEM De provincie Noord-Holland gaat gesprekken voeren met de dorpsraad Spaarndam en de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer over een eventuele grenscorrectie in het dorp. Dat ligt nu nog in beide gemeenten.

Spaarndam is een bijzonder dorp, niet in de laatste plaats omdat het in twee gemeenten ligt. Spaarndam-West is te vinden in de gemeente Haarlem, Spaarndam-Oost valt juist onder Haarlemmermeer. Een situatie die - op z'n minst - tot de nodige onduidelijkheid leidt. 

MOTIE Om daar nu voor eens en voor altijd een einde aan te maken, nam de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de wet die de fusie tussen Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude mogelijk moest maken, een motie aan die deze kwestie op moet lossen.

De Haarlemmermeerse fractie van GroenLinks was onlangs op een vergadering van de dorpsraad van Spaarndam, waar bleek dat de discussie over een grenscorrectie nog steeds erg leeft. De partij stelde daarom vragen over de voortgang van het proces aan het college van Haarlemmermeer. 

DRAAGVLAK Die laat nu weten dat er inderdaad gesprekken gaan komen tussen de provincie Noord-Holland, de dorpsraad van Spaarndam en de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem over de kwestie. Tijdens de gesprekken wordt bepaald of een grenscorrectie een duurzame oplossing is en of dit kan rekenen op draagvlak van de inwoners van het dorp.