• Pr

In gesprek met 'levend boek' van Mensenbieb

HAARLEM Bezoekers van Winkelcentrum Schalkwijk (Floridaplein 13) kunnen zaterdag 11 november tussen 12.00 en 14.00 uur een 'levend boek' lenen. Bij dit onderdeel van Mensenbieb Haarlem gaat het om mensen die buiten de maatschappelijke norm vallen. Zonder betaling kan de 'lezer', in een gesprek met hen, het opmerkelijke verhaal achter het 'boek' en het 'label' leren.

Mensenbieb Haarlem wordt op initiatief van Bureau voor Discriminatiezaken Kennemerland en het Haarlems Platform voor Religie en Levensbeschouwing georganiseerd. Het 'assortiment' bij deze gelegenheid bestaat uit tien 'levende boeken' met verschillende labels. Gekozen kan worden uit onderwerpen als: gevlucht, schizofrenie, bahá'í-geloof, joods, vrouwenliefde, slechtziendheid, dakloos. De 'leestijd' bedraagt twintig minuten per 'boek'. Daarin wordt met hem of haar gesproken, en leert men verhalen kennen die schuilgaan achter een naam, een woord of een gezicht.

SAMENLEVING De Mensenbieb is een organisatie zonder winstoogmerk, die sinds 2005 'uitleningen' regelt op steeds wisselende locaties, bijvoorbeeld: festivals, (banen)markten, congressen, braderieën, personeelsdagen, parken. ,,De Mensenbieb brengt mensen letterlijk met elkaar in gesprek en draagt daardoor bij aan verbinding en meer wederzijds begrip in de samenleving'', laat de organisatie weten. ,,De 'boeken' zijn mensen die je normaal niet zo snel zou spreken. Denk aan een transgender, veganist, imam of vluchteling. Iemand die de kans loopt anders benaderd, buitengesloten of gediscrimineerd te worden. De ontmoetingen kunnen je blik verruimen en werelden openen waarvan je geen weet hebt.''

Door bijdragen van de J.C. Ruigrok Stichting, Community Service Haarlem, de gemeente en het Humanistisch Verbond wordt dit project in Haarlem financieel mogelijk gemaakt. In samenwerking met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland staan in totaal vier evenementen op het schema. Die in Winkelcentrum Schalkwijk is de eerste. De volgende is gepland voor woensdag 22 november; dan kunnen belangstellenden van 15.00 tot 17.00 uur terecht in bibliotheekvestiging Schalkwijk (Fie Carelsenplein 2). De andere twee vinden begin 2018 plaats in stadsdeel Noord. Meer informatie staat op www.mensenbieb.nl, www.bdkennemerland.nl en www.hprl.nl.