Gemeenten vragen naar Wmo-ervaringen

HAARLEM De gemeenten Haarlem en Zandvoort laten onderzoek doen naar de ervaringen met zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de tweede week van november ontving een geselecteerde groep recente gebruikers van een Wmo-voorziening - bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een rolstoel of scootmobiel van RegioRijder, een woningaanpassing of begeleiding - een vragenlijst. De betrokken inwoners hadden tot en met donderdag 30 november de tijd deze in te vullen, eventueel online. Een van de aspecten hierbij was de toegankelijkheid van de voorzieningen. Daarnaast ging het om uitvoering, kwaliteit en effect van de ontvangen zorg. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ZorgfocuZ, een initiatief van de vakgroep Sociologie van Rijksuniversiteit Groningen. De gegevens worden vertrouwelijk verwerkt; de antwoorden zijn niet te herleiden naar individuele personen. In januari 2018 worden de resultaten gedeeld met de gemeenteraden en de inwoners van Haarlem en Zandvoort. De uitkomsten worden gebruikt om de Wmo-voorzieningen te verbeteren. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor meer zorgtaken vanuit de Wmo. Ze zijn verplicht ervaringen in kaart te brengen.