• Archief

Gemeente neemt meer financiële ruimte

HAARLEM ,,De economie is op stoom, we hebben geen bezuinigingsopgave meer maar meer ruimte om te investeren". Dit zei wethouder Snoek tijdens het debat over de kadernota vorige week. Toch betekent dat volgens hem niet dat de stad nu onmiddellijk in allerlei plannen kan gaan investeren. ,,Er zijn altijd meer ambities dan financiële middelen. We kunnen nu extra investeringen doen om kwalitatieve groei mogelijk te maken, maar we stellen wel een harde grens aan de schuld''.

Diverse raadsleden toonden zich kritisch tegenover dit standpunt. ,,U kunt wel zeggen dat het zo goed gaat, maar de schuld is toch juist hartstikke hoog? Haarlem heeft een schuld van 98 procet ten opzichte van het gemiddelde van 65 procent'', stelde Hart voor Haarlem fractievoorzitter Louise van Zetten. Ze zei bang te zijn dat de ambities van de coalitie zullen moeten worden betaald door toekomstige generaties. Ook fractievoorzitter Sterenberg van de VVD zei zich zorgen te maken. ,,De oppositie zal tijdens de besprekingen waarschijnlijk kritisch zijn terwijl de coalitie vooral complimentjes zal uitdelen. We staan er slechter voor dan veel andere gemeentes en de situatie is niet rooskleurig''. Ze stelde voor om de kadernota opnieuw voor te leggen aan de rekenkamercommissie. Gertjan Hulster van de Actiepartij toonde zich vooral kritisch over het opheffen van de sociale reserve. Hij werd bijgevallen door Frits Garretsen van de SP, die zich afvroeg of Haarlem een calamiteitenplan heeft als de internationale economie in zou storten.

Maar volgens Ienke Verhoeff van de PvdA is de schuld momenteel op orde en mag hij de komende periode best wat oplopen. Ze feliciteerde het college met de jaarstukken. Peter van den Doel van Groenlinks noemde de cijfers in de kadernota een goed fundament om de 'ongedeelde, duurzame stad mogelijk te maken'. Volgens Dilia Leitner van D66 zijn de positieve cijfers het resultaat van het strenge financiële beleid dat de gemeente de afgelopen 4 jaar heeft gevoerd. De Haarlemse gemeenteraad heeft de kadernota donderdagavond met meerderheid aangenomen. Enkele oppositiepartijen stemden tegen de nota. Het coalitie kreeg wel steun van de Christenunie en Jouw Haarlem.