• Archief

Gemeente maakt binnenstad meer autoluw

HAARLEM Gemeente Haarlem maakt vanaf 1 juli een groter deel van de binnenstad autoluw. De gemeente houdt hierover op 31 januari een informatieavond voor bewoners.

De bijeenkomst vindt plaats van 18.00 uur tot 20.00 uur op de Zijlpoort op de Gedempte Oude Gracht 2. De gemeente informeert de bewoners over de regels van het voetgangersgebied en over de parkeeralternatieven. Ook lichten zij toe welke straten opnieuw worden ingericht. Daarnaast worden de mogelijkheden voor de opgeheven parkeerplaatsen gepresenteerd. Wanneer de auto's uit het gebied verdwijnen is er plek voor geveltuinen, bomen, fietsenstallingen en recreatieruimte.

OPGEHEVEN PARKEERPLAATSEN Voor de bewoners is er later nog de mogelijkheid om mee te denken over de invulling van de opgeheven parkeerplaatsen in hun straat. Tijdens de informatieavond kunnen de aanwezigen zich hier alvast voor aanmelden.

INFORMATIEAVOND VOOR ONDERNEMERS De gemeente bespreekt met ondernemers nog hoe zij in het nieuwe gebied willen gaan bevoorraden. Ook voor hen wordt nog een informatieavond georganiseerd.

WAAROM Auto's, busjes, motoren en vrachtwagens nemen veel ruimte in de binnenstad in. Door ruimte te geven aan de bewoners, fietsers en de voetgangers, wil de gemeente de stad groener, gezonder, veiliger en klimaatbestendig maken. Bovendien willen zij zo de hoeveelheid fijnstof in de binnenstad verminderen.