• Eigen Foto

Gemeente Bloemendaal gaat inwoners per e-mailinformeren

BLOEMENDAAL Vanaf april verstuurt de gemeente Bloemendaal haar inwoners ieder kwartaal een e-mailnieuwsbrief met informatie over zorg, participatie, de omgevingswet, duurzaamheid, dienstverlening en andere onderwerpen die relevant zijn voor inwoners. Uit een enquête in 2018 kwam naar voren dat inwoners graag op deze manier geïnformeerd willen worden. Via www.bloemendaal.nl/nieuwsbrief.nl kunnen inwoners zich op de nieuwsbrief abonneren.

Burgemeester Elbert Roest: ,,Met de nieuwsbrief komen we tegemoet aan de wens van inwoners om op deze manier op de hoogte te blijven. Uiteraard blijven we ook de niet-digitale inwoners bedienen met tweewekelijks gemeentenieuws in het Bloemendaals Nieuwsblad."

De gemeente verstuurt één keer per kwartaal een algemene nieuwsbrief. Daarnaast verschijnt ongeveer acht keer per jaar een nieuwsbrief over verduurzaming van woningen. Wethouder duurzaamheid Henk Wijkhuisen: ,,Nu de energietransitie voor de deur staat, groeit de behoefte aan actuele en duidelijke informatie over dit onderwerp. In de nieuwsbrief over verduurzaming geven we inwoners deze informatie en laten we ook voorbeelden zien van inwoners die al maatregelen hebben getroffen."  

Begin april wordt de eerste algemene nieuwsbrief verstuurd. De nieuwsbrief over duurzaamheid volgt in mei.