Gemeente bespaart miljoenen

HAARLEM De gemeente bespaart ongeveer 12 miljoen doordat de behoefte aan parkeerplaatsen bij sociale woningbouw lager is dan verwacht. Een uitgebreid onderzoek naar de vraag om parkeerplaatsen heeft uitgewezen dat de behoefte ongeveer een kwart lager is dan de bestaande parkeernorm van 1,2. De Haarlemse gemeenteraad toonde zich tevreden met de nieuwe norm, maar wees erop dat het netjes was geweest om het eerst met de huurorganisaties te bespreken. Want het aanpassen van de parkeernorm is niet geheel onomstreden. Terwijl het onderzoek naar de behoefte aan parkeerplaatsen liep, was de gemeente op het zelfde moment in gesprek met de huurdersorganisatie over prestatieafspraken.

Volgens voorzitter Van de Voort kan het zijn dat de normverlaging voor overlast in de wijken gaat zorgen. Hij wees erop dat het verlagen van de grondprijs ook een goede oplossing kan zijn voor het tekort aan sociale huurwoningen. Maar wethouder Jeroen van Spijk verzekerde dat het aanpassen van de parkeernorm goed uit te leggen is aan huurders en beloofde tijdens de vergadering van de commissie ontwikkeling nog contact op te nemen met de huurdersorganisatie en woningcorporaties om de nieuwe plannen uit te leggen. Ook benadrukte Van Spijk dat er ten alle tijden maatwerk zal worden geleverd en er bij nieuwe woningbouw in elk individueel geval een inschatting zal worden gemaakt van de parkeerbehoefte. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat de behoefte aan parkeerplaatsen bij een flatgebouw waar vooral ouderen wonen nóg lager is. Volgens hem is de aangepaste parkeernorm een goede prikkel voor woningcorporaties om meer sociale huurwoningen te gaan bouwen. De nieuwe parkeernorm van iets minder dan een parkeerplek per woning zal zo snel mogelijk worden ingevoerd zodat de woningcorporaties er gebruik van kunnen maken.