• Archief

Geen waarborgfonds voor collectieve zonnestroom

HAARLEM De gemeente voelt er niets voor om garant te staan voor collectieve zonnedaken. Dat zei de wethouder tijdens de vergadering van de commissie beheer van de Haarlemse gemeenteraad afgelopen donderdag. Een waarborgfonds zou initiatieven vanuit groepen burgers kunnen helpen om zonnepanelen op een dak in hun buurt te realiseren, maar wethouder Marie-Therese Meijs zei het risico niet te willen nemen.

Diverse partijen hadden eerder een motie ingediend om te voorkomen dat de aanleg van coöperatieve zonnedaken zou stagneren. Deze motie werd gesteund door Groenlinks, PvdA, CDA, SP, D66, Actiepartij, Christenunie en Trots Haarlem. Particulieren die een pand bezitten zouden vanwege het risico momenteel niet al te enthousiast zijn om een zonnedak te faciliteren. Het zou bijvoorbeeld in de weg kunnen zitten bij de sloop of verkoop van een pand. Dit onderschreef Meijs ook. ,,We realiseren ons dat sommige partijen hierdoor koudwatervrees kunnen krijgen". Maar volgens haar zijn er ook andere manieren denkbaar om de eigenaren van Haarlems vastgoed te overtuigen om mee te werken aan een collectief zonnedak.

De indieners van de motie reageerden verschillend op het verhaal van de wethouder. Zo verklaarde Groenlinks niets te zien in een waarborgfonds om de risico's van collectieve zonnedaken op te vangen. Maar volgens coalitiepartner CDA zit er momenteel geen schot in de aanleg van nieuwe zonnedaken en stuiten initiatiefnemers er momenteel op dat er geen garantie is dat de zonnepanelen lang genoeg kunnen blijven liggen om de investering de moeite waard te maken. Het duurt meestal zo'n 10 tot 15 jaar voordat een collectief zonnedak de investering weer heeft opgeleverd. Het CDA zei daarom de motie te blijven steunen. De Actiepartij zei het raar te vinden dat de gemeente geen waarborgfonds op wil richten omdat het volgens initiatiefnemer Hulster een betrekkelijk kleine investering is die een hoop verschil kan maken.