• Archief

Geen lichtmasten voor Hockeyclub Bloemendaal

BLOEMENDAAL De Raad van State heeft een vernietigende uitspraak gedaan in het geschil tussen de gemeente Bloemendaal en de Stichting Duinbehoud over de plaatsing van lichtmasten langs de velden 3 en 4 van Hockeyclub Bloemendaal. De Stichting Duinbehoud had, in samenwerking met Stichting Schapenduin, bezwaar gemaakt tegen de plaatsing van lichtmasten, omdat dit schadelijk is voor het naastliggend natuurgebied en in strijd is met afspraken die in 2004 zijn gemaakt met Hockeyclub Bloemendaal. De Raad van State heeft de Stichting Duinbehoud in het gelijk gesteld. Zij is van oordeel dat de gemeente Bloemendaal niet zorgvuldig is geweest bij het uitvoeren van het onderzoek naar de gevolgen van de lichtmasten op de omgeving. Tevens is het plan ondeugdelijk gemotiveerd. De Raad van State is van oordeel, dat de gemeente er voor de derde keer niet in is geslaagd om deugdelijk te onderbouwen dat lichtmasten rond deze velden ruimtelijk aanvaardbaar zijn en heeft het besluit genomen om de lichtmasten te verbieden. De Raad van State heeft nu de lichtmasten geschrapt uit het bestemmingsplan en de raad van de gemeente Bloemendaal opgedragen om nog enkele correcties door te voeren.