• Nederland, Hoofddorp, 20180201
    Congres Duurzaam Gebouwd en ondertekening Intentieovereenkomst Aardgasvrij Bouwen binnen de MRA.

    Foto: (c)Michiel Wijnbergh

    Michiel Wijnbergh

Geen gasaansluiting in nieuwbouw meer

HAARLEM De wethouder voor duurzaamheid, Cora-Yfke Sikkema, ondertekende donderdag 1 februari samen met de wethouders van gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam een intentieovereenkomst. De intentieovereenkomst is ondertekend door 25 van de 33 gemeenten in de MRA en de gemeente Ronde Venen. Deze gemeenten zorgen ervoor dat nieuwbouwwoningen, waarover het besluit tot de bouw na 1 februari 2018 wordt genomen, worden opgeleverd zonder aardgasaansluiting.

Haarlem besloot al eerder, in november 2017, dat nieuwbouwwoningen en andere gebouwen geen aardgasaansluiting meer krijgen. In Haarlem staan voor de komende jaren ruim 7.500 nieuwbouwwoningen gepland. Ook komen er nieuwe hotels en kantoren. De gemeente wil het aardgasvrij bouwen als verplichting opleggen bij nieuwbouw. Daarmee maakt Haarlem een flinke stap naar een aardgasvrij Haarlem. Met het ondertekenen van deze intentieovereenkomst hebben ook andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een grote stap gezet op weg naar een aardgasvrije toekomst.

De intentieovereenkomst beperkt zich niet alleen tot nieuwbouwplannen waarover nog moet worden besloten. In de overeenkomst staat ook dat waar mogelijk eerder

vastgestelde plannen alsnog worden beoordeeld op de haalbaarheid van een aardgasvrije oplevering. Sikkema: ,,In Haarlem werken we aan een duurzame, groene en schone stad. Om het klimaatakkoord van Parijs echt handen en voeten te geven moeten we de verduurzaming versnellen en het gasverbruik afbouwen. Woningen bouwen zonder gas is technisch nu goed mogelijk. Ik ben blij dat we als koplopergemeente in de energietransitie dit nu samen met de regio oppakken."