Geen gasaansluiting bij nieuwbouw

HAARLEM Nieuwbouw in Haarlem wordt, als het aan de Haarlemse politiek ligt, niet meer aangesloten op het gasnet. Het college heeft donderdag de comissie ontwikkeling voorgesteld om deze maatregel te versnellen, met het uiteindelijke doel dat de stad in 2040 geheel aardgasvrij en energievrij zal zijn. Een ,,stoere stap" volgens Groenlinks raadslid Daphne Huysse, al zou ze graag zien dat er nog meer snelle stappen worden gezet in de verduurzaming van de stad. ,,Nederland moet van het aardgas af. Het stoot teveel CO2 uit en we trekken op deze manier langzaam het leven uit de provincie Groningen. We moeten aardgasloos gaan, we hebben geen andere keus'', viel Anne Feite Bloem (SP) haar bij. De motie 'gasloos' werd op 16 maart aangenomen op initiatief van Groenlinks, D66, Actiepartij, SP en Trots.

Louise van Zetten van Hart voor Haarlem was kritischer over het plan. ,,Is er wel genoeg rekening gehouden met de problemen en kosten die dat gaat opleveren? Aardgasvrij bouwen is de nieuwe tijd, dus dat moet dan maar gebeuren maar het moet niet zo zijn dat bepaalde wijken de lusten krijgen en andere wijken de financiële lasten'', aldus van Zetten. Maar volgens D66 is het verhaal van Van Zetten ,,pertinente nonsens" omdat het in de voorgestelde maatregelen alleen over een nieuwbouw gaat. Het aardgasvrij en energieneutraal maken van oudere woningen is een ingewikkelder verhaal. Trots wil dan ook dat er ter zijner tijd een subsidie in het leven wordt geroepen om huiseigenaren hierin te ondersteunen.

Er wordt momenteel al hard gezocht naar alternatieve manieren om de stad te verwarmen en van energie te voorzien. Zo lijkt de goedkoopste optie op dit moment geothermie te zijn volgens PvdA-raadslid Floor Roduner. Een aangekondigde proefboring zal moeten uitwijzen of er in de Haarlemse bodem ook daadwerkelijk genoeg warmte zit om dit uit te gaan voeren.