• Eigen Foto

Frans Hals Museum en Kennemerhart zetten zich in voor kwetsbare ouderen

HAARLEM Het Frans Hals Museum en ouderenorganisatie Kennemerhart starten deze week met het programma 'Ontmoet de Haarlemse Helden', speciaal voor kwetsbare ouderen. Ouderen die zich eenzaam voelen of geheugenproblemen hebben, ontdekken in deze pilot kunst. Dit doen ze samen met generatiegenoten waarbij ze gelegenheid krijgen in een creatieve omgeving het geheugen te stimuleren. Een serie van zes interactieve rondleidingen leidt tot tal van ontmoetingen: met elkaar, met het Frans Hals Museum en met kunstwerken van vroeger en nu.

In 'Ontmoet de Haarlemse Helden' maken ouderen door rondleidingen op een laagdrempelige manier kennis met kunstwerken uit de tentoonstelling' Haarlemse Helden, Andere Meesters'. In deze tentoonstelling komen wereldberoemde Haarlemse schilders voorbij, zoals Frans Hals, Jacob van Ruisdael en Willem Claeszn Heda. Er zijn ook ontmoetingen met minder bekende Haarlemse helden als Porcellis, Cornelis van Haarlem of Pieter Claesz. Elke rondleiding wordt begeleid door een professionele rondleider en heeft een thema, zoals 'Eten en drinken', 'Reizen en inspiratie' en 'Liefde en verlangen'. Na afloop is er koffie en thee en tijd om na te praten.

Het Frans Hals Museum is bij uitstek dé plek in Haarlem voor dit initiatief. Het museum streeft ernaar zijn wereldberoemde collectie te ontsluiten voor een zo groot en divers mogelijke groep bezoekers. Met name voor mensen uit Haarlem voor wie de weg naar het museum niet een vanzelfsprekende of zelfs een onmogelijke is, door financiële, culturele of lichamelijke barrières en beperkingen, of welke andere barrière dan ook. Deze gastvrije benadering sluit nauw aan bij het thema 'In & Out' dat ten grondslag ligt aan de tentoonstelling 'Haarlemse Helden. Andere Meesters' die nu te zien is.

Directeur van het Frans Hals Museum Ann Demeester: "Het Frans Hals Museum wil een kijkwijzer zijn voor jong en oud. Frans Hals zelf ging tot op hoogbejaarde leeftijd door met schilderen en observeren. Dat genoegen van een leven lang anders kijken en meer zien, willen wij met zo veel mogelijk Haarlemmers, van alle leeftijden, achtergronden en gezindten delen".

Kennemerhart is blij met de samenwerking met het Frans Hals Museum. Audrey van Schaik, Raad van Bestuur van Kennemerhart: "We vinden het belangrijk dat kwetsbare ouderen de kans krijgen actief onderdeel te blijven uitmaken van de samenleving. Hier willen we elke keer weer op vernieuwende wijze aan bijdragen en samen met partners zoals het Frans Hals Museum mooie initiatieven ontwikkelen."

Indien de pilot succesvol verloopt, zoekt het museum middelen en mogelijkheden om gedurende de looptijd van Haarlemse Helden. Andere Meesters het programma Ontmoet de Haarlemse Helden structureel aan te bieden aan zorgcentra, dagbestedingscentra en kwetsbare ouderen in Haarlem en omgeving.