• V.l.n.r. Jack Bond van de Provincie, wethouder Cora-Yfke Sikkema en Pieter van der Spek van het bedrijvencomplex Figeecenter.

    Onno Hulshof
  • Gemeente Haarlem
  • Gemeente Haarlem
  • Gemeente Haarlem
  • Gemeente Haarlem
  • Gemeente Haarlem

Figeebrug zorgt voor kortere reistijd

HAARLEM De reistijd voor veel fietsers in de Waarderpolder is sinds vrijdag 14 september een stuk korter geworden. Ondernemers en overheid namen deze dag op feestelijke wijze de nieuwe Figeebrug in gebruik. Deze beweegbare fietsbrug verbindt het Figeeterrein met het zuidelijke deel van de Waarderpolder. Dit betekent voor veel fietsers dat omfietsen niet meer nodig is. Ondernemers en werknemers fietsten de eerste keer extra bijzonder over de brug tijdens het Over-de-brug evenement.

Al in 2009 werd de eerste intentieverklaring getekend door gemeente en eigenaren op het Figeeterrein om 'de sprong over het Spaarne' te wagen naar het terrein van Haarlem Stroom. In de negen jaar die nodig waren om deze brug in Haarlem te krijgen is er veel veranderd. De komst is alleen maar noodzakelijker geworden. De Waarderpolder zit in de lift, de druk op het verkeer op de wegen is groter geworden en de wens om op een duurzame manier naar het werk te komen is gegroeid. Met de campagne 'Beter op weg' roepen ondernemers en de gemeente werknemers op om op de fiets te komen.

De Figeebrug en het voor fietsverkeer aangepaste Figeeterrein maken het nog aantrekkelijker om op de fiets naar het werk te gaan. Samenwerking "Deze brug verbindt veel meer dan alleen twee landhoofden. De brug verbindt ook wonen en werken in Haarlem en de publieke en private sector. Het is echt te danken aan de samenwerking tussen ondernemers van de Waarderpolder, het Rijk, de provincie Noord Holland en de gemeente Haarlem dat deze brug er nu is", zegt wethouder Cora Yfke Sikkema. Met de aanleg van de brug worden doelstellingen van verschillende partijen gerealiseerd. De aanleg van de brug past binnen de duurzaamheids- en bereikbaarheidsdoelstellingen van deze coalitie en de door de Raad vastgestelde ontwikkelstrategie Haarlem Oost. Daarnaast zien de ondernemers van de Waarderpolder, vertegenwoordigd in het IKH, de aanleg van de brug niet alleen als een investering in duurzame bereikbaarheid maar ook als stimulans voor de lokale economie. Ook de Provincie Noord-Holland onderschrijft het belang van de brug en heeft een bijdrage geleverd ter bevordering van de bereikbaarheid van de Waarderpolder en het stimuleren van fietsgebruik.

p3