• Archief

Werkzaamheden circuit stopgezet

ZANDVOORT De Rechtbank Noord-Holland heeft het verzoek neergelegd bij de Stichting Duinbehoud e.a. om het verzoek om een voorlopige voorziening inzake de werkzaamheden op en rond het Circuit van Zandvoort in te trekken. Aanleiding voor dit verzoek van de Rechtbank is een brief die namens de provincie (door Pels Rijcken) is verzonden aan de Rechtbank.

In deze brief geeft de provincie aan dat de werkzaamheden betreffende het aanbrengen van paddenschermen nagenoeg zijn afgerond en dat verdere werkzaamheden achterwege zullen blijven. In deze brief geeft de provincie ook aan dat voor de verdere werkzaamheden voor aanpassing van het Circuit van Zandvoort ten behoeve van de Formule 1 eerst een omgevingsvergunning en een natuurvergunning moet worden aangevraagd. Deze aanvragen moeten nog worden ingediend bij gemeente en provincie. Zolang deze vergunningen niet zijn verleend kunnen geen verdere werkzaamheden worden uitgevoerd op en rond het Circuit van Zandvoort. Deze brief van de provincie Noord-Holland betekent dat de Formule 1 niet kan worden verreden binnen de bestaande vergunningen, zoals afgelopen tijd steeds is beweerd door het Circuit en de gemeente Zandvoort.

De natuur- en milieuorganisatie hebben aan de Rechtbank enkele verhelderende vragen gesteld (klopt het werkelijk dat alle verdere werkzaamheden op en rond het Circuit worden stop gezet).