• Archief

Op de fiets langs monumenten in Bloemendaal

BLOEMENDAAL De organisatie van de Open Monumentendagen (14 en 15 september) ligt in Bloemendaal in handen van Ons Bloemendaal. In de vijf dorpskernen zijn deze twee dagen in totaal 23 monumenten te bezichtigen. Een volledig overzicht van alle geopende monumenten is te vinden op onsbloemendaal.nl. Hier kunnen ook twee fietstochten gedownload worden die beide dagen verreden kunnen worden.

In Bloemendaal zelf zijn tien monumenten te bezichtigen: de Adelbertkapel (Dennenweg 16), de Algemene Begraafplaats (Bergweg 60), café 't Hemeltje (Bloemendaalseweg 102), Thijsse's Hof (Mollaan 4), de Vertelschuur (Krullenlaan 3), De Hartenlust (Vijverweg 31), De Kapel (Potgieterweg 4), Dorpskerk Bloemendaal (Kerkplein 1), de Vrij-Katholieke Kerk Sint-Raphaël (Popellaan 1), Zocherlounge (Zocherlaan 1).

Bijzonder fraai van vormgeving is De Hartenlust (Vijverweg 31). Deze school is in 1912-1913 ontworpen door de architect C.L.M. Robbers. De door hem gebruikte stijl grijpt terug naar een traditionele bouwwijze waarop uitzonderingen zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld het voluten fronton boven de ingang en de cartouches met 'Gemeente' en 'Bloemendaal'. Het torentje is in de Tweede Wereldoorlog door de bezetter afgebroken maar enige jaren geleden weer in oude glorie hersteld.

De Vertelschuur (Krullenlaan 3) is een voormalige kapschuur is gebouwd rond 1900 en behoort bij een woonhuis dat in het verleden dienstwoning was op landgoed Schapenduinen. Om 11.00 uur en 14.00 uur worden hier drie verhalen verteld uit de Decamerone van Boccaccio, er wordt tussentijds muziek gespeeld.

Thijsse's Hof (Mollaan 4) is vernoemd naar onderwijzer Jac.P. Thijsse, voorstander van 'instructieve plantsoenen' voor jong en oud. Ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag kreeg hij van de gemeente Bloemendaal een stuk grond ter grootte van 2 hectare cadeau en zijn hartenwens kon in vervulling gaan: Thijsse's Hof. Inmiddels is het Nederlands oudste heemtuin. Leonard Springer ontwierp Thijsse's Hof in de Engelse landschapsstijl.