• Archief

Christmas Carols zingen in Schalkwijk

HAARLEM  Elk jaar worden tijdens het Lichtjesfeest in Schalkwijk Christmas Carols gezongen met een projectkoor dat elk jaar opnieuw wordt samengesteld. Het koor repeteert dit jaar op de zondagen 10 en 17 november om 11.00 uur en op de dinsdagen 26 november en 3 en 10 december om 19.30 uur. De repetities duren op zondag 1 uur en op dinsdagavond 1,5 uur. Alle repetities vinden plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Laan van Berlijn 254, waar ook alle optredens zijn. Aanmelden is niet nodig. Wie het leuk vindt om mee te zingen, stapt tijdens de repetities gewoon binnen. Repeteren is kosteloos en de uitvoeringen zijn niet verplicht.

Het koor zingt tijdens het Lichtjesfeest op 19 december van 19.00 tot 19.20 uur buiten en tijdens het binnenprogramma van 19.30 tot 20.30 uur. Het zingt ook op 14 december voor aanvang van een kinder-kerstmusical (van 16.30 tot 17.00) en tijdens de kerstviering op 25 december (aanvang 10.30 uur).

Het Apostolisch Genootschap biedt religieus-humanistische ontmoetingsplaatsen voor mensen die hun leven meer zin en inhoud willen geven. De leden inspireren elkaar om eigen antwoorden op levensvragen te vinden. Ze geloven dat al het leven voortkomt uit dezelfde oorsprong. In essentie zijn mensen dus met elkaar verbonden. Dat geeft apostolischen een gevoel van verantwoordelijkheid en spoort ze aan zorgvuldig om te gaan met elkaar, de wereld en haar bronnen. De organisatie telt in Nederland ongeveer 15.000 actieve leden verspreid over 72 gemeenschappen.

Meer informatie: haarlem@apgen.nl
 
---------------------------
 
 
met vriendelijke groet,

Kees Schreuders
Madridplantsoen 4
2034 VB Haarlem
(023) 5403203
06 25402213