• Moniek Mulder

Eindelijk duidelijkheid over de Meester

HAARLEM Er gaan woningen komen in de Meester van Haarlem. Dat heeft de Haarlemse gemeenteraad woensdagavond besloten. Tijdens het debat kwam ook uitgebreid de sloop van de monumentale directeurswoningen aan de orde. De sloop daarvan komt door een vergissing van de gemeente. Gertjan Hulster van de Actiepartij initieerde dat debat.

Joost Verhagen

De Actiepartij diende een motie in om de monumentale directeurswoningen te redden van de sloop. Hulster wil eigenlijk dat er voortaan altijd een debat in de raad wordt gevoerd als er een monumentaal pand dreigt te worden gesloopt. Maar volgens CDA en VVD had een debat in de raad de sloop van de monumentale woningen niet kunnen voorkomen. Ook de PvdA zag op dit moment geen reden om de bevoegdheid om monumentale panden te slopen bij de gemeenteraad neer te leggen. "Monumenten zijn ons dierbaar, die moeten we goed beschermen. Het gebeurt maar zelden dat we een monument slopen. We hebben bepaald dat de gemeente daar uiteindelijk een besluit over neemt, maar de gemeente verstrekt meestal binnen 8 weken vergunningen. Ik denk niet dat we dit zouden kunnen inpassen.'' Maar volgens de SP kan die termijn van 8 weken door de gemeente schriftelijk worden verlengd.

Op verzoek van diverse partijen is de motie van de Actiepartij voorlopig aangehouden. De procedure rond de sloop van gemeentelijke monumenten zal waarschijnlijk binnenkort in de commissie ontwikkeling uitgebreider worden besproken. De raad heeft zich wel zeer positief getoond over de nieuwe invulling van de Meester van Haarlem.