• Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Buurtbewoners gezamenlijk aan de Iftar maaltijd

    Ellen Toledo
  • Ellen Toledo

Eerste Iftar met buren

Een goede buurt vereist wederzijds begrip

HAARLEM De Ramadan (vastenmaand) die dit jaar begon op 16 mei en eindigt op 14 juni, is voor moslims een tijd van persoonlijke reflectie en gezamenlijke saamhorigheid. Tijdens de Ramadan onthouden volwassen, gezonde moslims zich van zonsopgang tot zonsondergang van eten, drinken, roken en geslachtsgemeenschap en letten er nog meer dan gewoonlijk op goed met hun medemensen om te gaan. Het is een traditie om tijdens de Ramadan vrienden en bekenden uit te nodigen voor een Iftar maaltijd in de avond. Om buurtbewoners kennis te laten maken met deze voor moslims gezegende maar ook actieve tijd, was er zaterdag 2 juni op uitnodiging van de stichting Haarlem Fatih Moskee een "Iftar met buren" in de Fatih Moskee in Haarlem.

Ellen Toledo

Serdar Akat (vice-voorzitter van de stichting) heet de aanwezigen van harte welkom bij deze eerste buurt Iftar. Vervolgens wordt er door Imam Mustafa Yildirim een korte Koran recitatie (melodieuze voordraging) gedaan, die hij daarna voor de aanwezigen in het Nederlands vertaalt. Orhan Köse, voorzitter van de stichting, spreekt een welkomstwoord uit waarin hij zijn waardering uitspreekt voor de goede opkomst van de eerste buurt Iftar, die met behulp en inzet van ruim dertig vrijwilligers is mogelijk gemaakt. ,,We hadden de hoop de bijeenkomst buiten te laten plaatsvinden, maar dat zat er gezien de weersomstandigheden helaas niet in. De Fatih Moskee bestaat sinds 1984, de eerste locatie was in de Lange Herenstraat in Haarlem. In het pand waar we nu zitten, zijn nog andere huurders. We hopen aan het eind van het jaar het hele pand te betrekken, zodat we nog meer activiteiten kunnen ontplooien. In 1984 was de Fatih Moskee bedoeld als gebedsruimte en ontmoetingsplek voor de eerste generatie gastarbeiders. In de huidige tijd vraagt de gespannen samenleving naar een ander soort moskee. Wij zijn gesprekspartner van de gemeente en andere organisaties, waarbij we een brugfunctie willen vormen voor de hele buurt in Haarlem Noord. Door onze krachten te bundelen, willen we de vooroordelen die er zijn wegnemen door bij elkaar te komen en met elkaar te praten. Met deze eerste 'Iftar met buren' bijeenkomst hebben we hier een goed begin mee gemaakt. We kunnen de wereld niet direct beïnvloeden of veranderen, want één zwaluw maakt nog geen zomer, maar elke zomer begint met één zwaluw". Nadat er voor de aanwezigen de mogelijkheid is om vragen te stellen, wordt de bijeenkomst om 22.00 uur afgesloten en wordt iedereen gastvrij uitgenodigd om de gezamenlijke maaltijd te gebruiken. Na de maaltijd wordt er thee gedronken met wat lekkers erbij.

De stichting Haarlem Fatih Moskee is een sociaal-culturele non-profitorganisatie. Sinds 1986 bevordert zij de spiritualisatie, recreatie, integratie, emancipatie en participatie van Haarlemmers met voornamelijk Turkse wortels. De stichting exploiteert een moskee. De stichting heeft als doel om een eigen structuur te creëren, die bijdraagt aan de integratie van de moslimgemeenschap in de Nederlandse samenleving. Het uitgangspunt van de organisatie is dat de diversiteit aan nationaliteiten en culturen geen reden is voor onderlinge wrijving, maar juist een aanleiding om elkaar te stimuleren tot verdere ontwikkeling. De stichting vervult een brugfunctie tussen de moslims en de multiculturele samenleving; dit is de essentie van al haar activiteiten. De stichting organiseert o.a. forums, conferenties en seminars, herdenkingsdagen, bezoeken, huisgesprekken, sport, organisatie, cultuur en kunst, Ramadan programma's en werkcolleges voor bestuurders.

www.milligorushaarlemfatih.nl