• Archief

Duocontainers papier en plastic versneld uitrollen

HAARLEM Het Haarlemse college wil naar aanleiding van een geslaagd eerste jaar de uitrol van duocontainers versnellen, zodat alle 29.000 geschikte laagbouwwoningen voor de zomer van 2019 een duocontainer hebben. Daarnaast stelt het college voor extra geld beschikbaar te stellen voor twee handhavers specifiek voor omgekeerd inzamelen én een extra afvalcoach.

Haarlem scheidt haar afval. Dit is niet alleen beter voor het milieu omdat het minder vuilverbranding betekent, maar het levert ook grondstoffen op om te kunnen recyclen. Hoe beter je afval gescheiden aanbiedt, hoe meer grondstoffen dit oplevert. In 2017 zijn daarom in Haarlem drie wijken overgestapt op omgekeerd inzamelen. Zowel laag- als hoogbouwwoningen kregen extra faciliteiten om afval thuis of vlakbij huis gescheiden aan te kunnen bieden. Ruim 1.000 inwoners hebben deze nieuwe manier van afval scheiden geëvalueerd door een enquête in te vullen. Hieruit blijkt dat Haarlemmers blij zijn met de duocontainer voor papier/karton en plastic, blik en drinkpakken (PBD). Haarlemmers geven de duocontainer het rapportcijfer 8,5 en 94 procent maakt gebruik van de duocontainer. Voor de hoogbouwwoningen is een deel van de restafvalcontainers omgebouwd naar grondstofcontainers voor papier/karton en PBD. Daarnaast zijn er verschillende soorten containers voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) en etensresten getest.

Uit de evaluatie blijkt dat de inzameling van papier/karton bij de hoogbouw goed gaat. Echter het op afstand plaatsen van restafvalcontainers blijkt een stap te ver. Een test met grondstofstraatjes – waarbij bewoners voor hun flat papier, PBD, gft én restafval kwijt kunnen – laat zien dat het terugplaatsen van restafvalcontainers schonere grondstoffen oplevert. Wethouder Cora-Yfke Sikkema: ,,Haarlemmers vinden afval scheiden belangrijk. Het college stelt daarom nu aan de gemeenteraad voor extra budget beschikbaar te stellen voor verdere uitrol van deze succesvolle manier van omgekeerd afval scheiden. De inzamelingsresultaten laten zien dat Haarlemmers steeds beter afval scheiden. Daarnaast gaan we in Haarlem vanaf nu restafvalcontainers op afstand plaatsen pas nadat het omgekeerd inzamelen volledig is ingevoerd. Zo kunnen Haarlemmers eerst wennen aan het nieuwe systeem van afval scheiden."