• Archief

Duinbehoud blijft strijden tegen overlast circuit in duinen

ZANDVOORT De stichting Duinbehoud blijft zich hard maken om overlast van activiteiten op circuit Zandvoort in het duingebied tegen te gaan. De stichting had een zaak aangespannen om helikoptervluchten richting circuit dit weekend richting circuit voor de Jumbo Racedagen met Max Verstappen tegen te gaan, maar de rechter stelde Duinbehoud in het ongelijk. Een domper voor de stichting, maar Duinbehoud heeft aangegeven actie te blijven voeren. 

Na vijfendertig jaar afwezigheid keert het grootste race spektakel ter wereld, de Formule 1 als Dutch Grand Prix, in 2020 terug op Zandvoort. Dit weekend zijn de Jumbo Racedagen, waarbij mogelijk vijftig helikoptervluchten per dag naar het Circuit Park worden uitgevoerd. Belachelijk, volgens Duinbehoud. ,,Bezoekers van de Kennemerduinen en de Amsterdamse Waterleidingduinen en bewoners van Zandvoort en omliggende gemeenten ondervinden ernstige overlast van het Circuit. Ook broedvogels en andere dieren in de duinen hebben last van het geluid. De evenementen leiden tot verstoring van de natuur". Duinbehoud vreest dat de overlast toeneemt met de definitieve komst van de Formule 1 naar Zandvoort. De infrastructuur rond Zandvoort is volgens de stichting niet berekend op de grote bezoekersaantallen die door de Grand Prix en andere evenementen naar het Circuit komen. ,,Dat leidt tot grote verkeersoverlast. Het toenemende autoverkeer draagt bij aan de luchtverontreiniging (met onder andere stikstofoxides), die in de huidige situatie al te hoog is en de duinnatuur beschadigt".

Stichting Duinbehoud heeft de afgelopen maanden samen met Rust bij de Kust, Milieudefensie afdeling Haarlem, Stichting Vrienden van Middenduin actie gevoerd tegen de komst van de Grand Prix en bezwaar gemaakt tegen de vergunning voor het uitvoeren van de helikoptervluchten tijdens de Jumbo Racedagen. Deze vergunning is afgegeven door de provincie Noord-Holland. Duinbehoud liet de zaak voor de rechter komen, maar werd deze week in het ongelijk gesteld. ,,Zeer teleurstellend is de uitspraak van de Rechtbank Haarlem op 14 mei die de provincie in het gelijk stelt in het verzoek om een voorlopige voorziening. De provincie geeft aan dat zij geen probleem ziet in het verstoren van vogels midden in het broedseizoen. Naar de mening van de provincie gaat dit niet ten koste van de totale populatie broedvogels in de Kennemerduinen. En als burgers daar een probleem mee hebben, dan moeten ze maar een handhavingsverzoek indienen. Uit deze opstelling van de provincie Noord-Holland blijkt duidelijk dat zij pleziervluchten met helikopters belangrijker vindt dan het beschermen van broedvogels in de duinen", aldus Marc Janssen, duinconsulent van Stichting Duinbehoud. ,,Duinbehoud gaat echter door met acties tegen de overlast van het Ciruit Zandvoort. Naast het actievoeren tegen en het binnen de perken houden van de overlast van het circuit streven we voor Zandvoort en omgeving naar een goede zonering van kustbebouwing, waarbij voldoende ruimte is voor rust en natuur. Ook in de binnenduinrand zetten we ons in voor het behoud en herstel van landschap en natuur, zoals de bossen van de landgoederen, bloemrijke graslanden en herstel van de waterhuishouding en duinbeken".