• Archief

'Dreefzicht of parkeerzicht?'

HAARLEM De adviescommissie Haarlemmerhout stelt dat de Dreef verrommeld is en er te veel blik voor de deur staat. Het moet een duidelijkere entree worden voor de Haarlemmerhout. Volgens hem is er naar elke individuele boom gekeken om te kijken of ze kunnen blijven of niet. Volgens de adviescommissie krijgen de overgebleven bomen daardoor meer ruimte om tot volledige groei te komen. Een inspreker van de Haarlemse Bomenwachters vindt het echter bizar dat het stadsbos kleiner moet worden ten behoeve van extra parkeerplaatsen. Ze wijst erop dat de Haarlemmerhout een rijksmonument is. Volgens inspreker Pieter Vonck kan de naam 'Dreefzicht' beter worden veranderd in 'Parkeerzicht'. Hij kondigde aan een petitie te gaan houden en desnoods tot de Raad van Staten de beslissing aan te willen vechten.

Sacha Schneiders (Groenlinks) vroeg zich ook af waarom de bomen uit het rijksmonument gekapt zouden moeten worden. Ze is het niet eens met de nieuwe plannen. Ook volgens Louise van Zetten (Hart voor Haarlem) druist het plan tegen alles in waar de gemeente de afgelopen jaren mee bezig is geweest. De verrommeling van de entree zou geen excuus moeten zijn voor het uitbreiden van een parkeerplaats voor een commercieel restaurant, zo stelt ze. ,,Dit is uiteindelijk bedoeld om het gebouw beter uit de verf te laten komen. Iedereen die ik hierover spreek vindt dit echt verschrikkelijk'', stelde van Zetten. Moussa Aynan greep terug op de bomenverordening die laatst is besproken: ,,Daar staat in dat bomen alleen in het algemeen belang gekapt mogen worden. En nu worden er 26 bomen gekapt voor een parkeerplaats. Zo kunnen we elk park of bos wel gaan kappen.''

Volgens Gertjan Hulster (Actiepartij) is het bizar dat deze kwestie geen bespreekpunt in de raad is en dat het college de bevoegdheid tot kappen naar zichzelf toe heeft getrokken. ,,Er wordt niet geknabbeld aan de Haarlemmerhout'', sprak Hulster stellig. Ook de PvdA vindt het geen goed plan om de bomen te kappen. Maar volgens Bas van Leeuwen (D66) moet er niet worden gedaan alsof er geen inspraak in de plannen is geweest en vindt dat de entree heel veel beter kan. Hij kreeg steun van het CDA.

Wethouder Snoek zei de Haarlemmmerhout te koesteren en noemde de plannen juist een investering. Hij denkt dat het ervoor kan zorgen dat nog meer mensen het stadsbos zullen gaan koesteren. Hij stelde een rondleiding door de Haarlemmerhout voor met de adviescommissie om de plannen te bespreken. Groenlinks stelde echter dat er weinig terug komt voor de gekapte bomen. Een aantal tegenstanders heeft aangekondigd via een motie de plannen af te wijzen.