• Henk van Ommeren

Discussiëren over Spaarndam bij Gemeenlandshuis

SPAARNDAM Er gaat nogal wat gebeuren in Spaarndam de komende periode. Daarom organiseerde de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in samenwerking met betrokken partijen een informatiebijeenkomst bij het Gemeenlandshuis. Eén item ontbrak dinsdag 12 september: Hartje Spaarndam, het project ter verbetering van het woon- en leefklimaat in de woonkern.

In een tent en in de kettingloods op het terrein werden presentaties gehouden. De gemeente zorgde voor de entourage. Gezien het tijdstip waarop dit plaatsvond, waren broodjes, soep, koffie en thee verkrijgbaar. Voor deze gelegenheid was best veel belangstelling van inwoners.

NIEUWBOUW Het meest in het oog sprong de nieuwbouw van circa 315 woningen en appartementen in het project Spaarnebuiten. Daarmee wordt het aantal ervan in Spaarndam-Oost met bijna een derde uitgebreid. Een deel (bijna 160) is al gerealiseerd en in fase 4 komen er nog eens 54 bij.

Bewoners en toekomstige bewoners toonden zich zeer geïnteresseerd in de ontwikkeling van het gebied. Daarbij ging het om onder meer aanvullende nieuwbouw, maar ook om grasveldjes en speelattributen. Winkelvoorzieningen spelen eveneens een belangrijke rol; met een nieuwe, veel grotere supermarkt en dagwinkels wordt in een behoefte voorzien. Op het Polderman-terrein zijn inmiddels de eerste activiteiten zichtbaar. Daar worden ook veertien woningen gebouwd; bijna de helft op vrije kavels. Er worden zeven levensloopbestendige gerealiseerd.

BESTEMMING Historisch gezien is het Gemeenlandshuis het belangrijkste pand in Spaarndam-Oost. Sinds dit niet meer in gebruik is door de eigenaar, het Hoogheemraadschap van Rijnland, wordt gezocht naar een andere bestemming. Voor de gebouwen en het terrein is dat: wonen, werken, horeca, kleinschalige recreatie. Naast verhuur van een deel van het historische pand komen twee bouwkavels beschikbaar. Langs het terrein zijn een fiets- en voetgangersverbinding tussen Spaarnebuiten en de rest van het dorp voozien.

In Spaarndam-Oost worden zeker twee nieuwe kunstwerken geplaatst. Een ter vervanging van De Pyloon aan de Floris Balthasarstraat. De andere komt bij de toegangsweg naar Spaarnebuiten. Dit wordt een constructie van hardhouten spanten, ontworpen door kunstenaar Iede Reckman. Van het ingrijpende plan Hartje Spaarndam was geen presentatie. De reden: de plannen voor de concentratie van sportactiviteiten (inclusief sporthal bij de sportvelden), de nieuwbouw van een brandweerkazerne alsmede de nieuwbouw van een dorpshuis en extra woningen zijn nog in een ontwikkelingsfase.