• Sutiah van Netten
  • Ad Timmers

Directeur Vrijwilligerscentrale ziet inzicht als uitdaging

HAARLEM Sinds januari van dit jaar is Linda van der Sluis directeur van Vrijwilligerscentrale Haarlem en omstreken. ,,Vrijwilligers zijn onmisbaar in de Haarlemse samenleving'', is haar overtuiging.

Volgens Van der Sluis draait 'een belangrijk gedeelte' van de samenleving op vrijwilligers. ,,Want overal wordt vrijwilligerswerk gedaan. Dit kan zichtbaar zijn, zoals in de zorg, op scholen en bij sportverenigingen. Maar ook op minder voor de hand liggende plekken, zoals in de ICT-, kunst- of mediasector.''

IEDEREEN ,,Vrijwilligerswerk is er altijd. Het maakt ook Haarlem en omstreken een beetje mooier. Dat is tevens onze visie. Jong, oud, autochtoon, allochtoon, valide of met een handicap, baan of geen baan; vrijwilligerswerk is er voor iedereen, voor een korte of langere periode. Het levert ook veel op: voldoening, structuur, nieuwe sociale contacten, werkervaring, toevoeging op het curriculum vitae. Het is wellicht een opstap naar betaald werk.''

Uit onderzoek is gebleken, dat 47 procent van de Haarlemmers vrijwilligerswerk doet. ,,Hartstikke mooi, dat bijna de helft zich op die manier inzet. Het percentage hoeft niet noodzakelijkerwijs omhoog. Het is eerder zaak om dit vast te houden. Wel belangrijk is, dat we meer inzicht krijgen in waar de kansen liggen. Waar zijn mensen nodig? Wat voor vrijwilligerswerk wil de Haarlemmer doen? Daar zit voor ons de uitdaging.'' Ook is gebleken, dat in Haarlem meer vrouwen dan mannen vrijwilligerswerk doen. Terwijl het landelijk genomen gelijk is. Verder neemt het aanbod van sterke vrijwilligers af en neemt het aandeel van kwetsbare burgers die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk toe.

WETGEVING Is er veel vraag naar vrijwilligers? ,,De vraag in Haarlem neemt nog steeds toe. Dat komt door veranderingen in de sociale wetgeving. Er is meer werk dat niet langer als voltijd betaalde baan wordt aangeboden, en dit wordt gedeeltelijk ingevuld door vrijwilligers. Een voorbeeld hiervan is de zorg. Echter, het aanbod van vrijwilligers neemt af, omdat veel mensen in hun eigen omgeving gevraagd worden, om bijvoorbeeld als mantelzorger voor een ziek familielid te zorgen. Deze groep heeft het te druk om daarnaast nog ander vrijwilligerswerk te doen. Ook de eisen die aan vrijwilligers gesteld worden zijn steeds zwaarder. Vaak zijn diploma's en trainingen nodig om bepaald werk te mogen doen.''

In welke sectoren zijn vrijwilligers echt nodig? ,,De meeste vacatures zijn te vinden in de zorg, onder meer voor ouderen. Toch wil ik benadrukken, dat het aanbod van vrijwilligerswerk heel breed is, want er zijn bijvoorbeeld ook vacatures voor bestuursleden, vloggers en museummedewerkers. Veel mensen weten niet dat er een breed en gevarieerd aanbod is. Het stereotype beeld van de vrijwilliger die koffie inschenkt in een bejaardentehuis; dat is allang niet meer zo. Als vrijwilliger is het ook mogelijk om voor een of twee weekenden iets te doen. We merken dat burgers in Haarlem het liefst kortstondig klussen doen.''

VACATUREBANK Wie op zoek is naar vrijwilligerswerk kan terecht bij Vrijwilligerscentrale Haarlem en omstreken. ,,In onze winkel, Nieuwe Groenmarkt 51, kunnen mensen informatie krijgen over de rechten en plichten van vrijwilligers, vrijwilligerswerk en onze andere diensten.''

In de eigen vacaturebank zijn circa 700 vacatures te vinden, ingedeeld op werksoort, bij ongeveer 300 non-profitorganisaties. De Vrijwilligerscentrale matcht mensen die graag vrijwilligerswerk willen doen met de beschikbare vacatures. ,,Daarnaast doen we aan scholing van zowel de vrijwilligers als organisaties die met vrijwilligers werken. Tenslotte geven we advies aan organisaties op het gebied van vrijwilligersmanagement en hebben we een adviserende rol naar de gemeente toe.''

Een voorbeeld hiervan is het onlangs verschenen informatieboekje 'Trends in vrijwillige inzet - Haarlem en omgeving aan zet!'. De Vrijwilligerscentrale heeft hiervoor samengewerkt met vijftien organisaties in Haarlem en omstreken die werken met vrijwilligers. Alsook met Lonneke Roza van de Erasmus Universiteit Rotterdam, deskundige op het gebied van vrijwilligersmanagement. De publicatie geeft inzicht in hoe de wereld van vrijwillige inzet er op dit moment uitziet. De laatste trends zijn op een rij gezet, zowel landelijke als die in Haarlem en omgeving.