Cursus voor vrouwen van partners met (mogelijk) autisme

HAARLEM Mee en de Wering start in Haarlem dinsdag 26 februari met de cursus Autisme voor partners. Deze cursus is bedoeld voor vrouwen van partners met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis. Deze cursus wordt gehouden (om de week) op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur bij Mee en de Wering (Jan Sluyterlaan 11). Er zijn tien bijeenkomsten.
Vrouwen die met iemand samenleven die een autismespectrumstoornis (of een vermoeden daarvan) heeft, ervaren soms moeilijkheden. Vaak kunnen zij met niemand praten over de specifieke problemen in hun relatie en voelen zij zich in veel opzichten niet begrepen door hun omgeving. Tijdens deze cursus krijgen de deelnemers inzicht in de gevolgen van autisme op hun partnerrelatie en leren zij omgaan met hun eigen gevoelens in deze relatie.

Wie interesse heeft om aan de cursus mee te doen, kan zich aanmelden via 08800-75000 of info@meewering.nl. Aanmelden kan ook via de website www.meewering.nl/cursusagenda. De kosten bedragen 15 euro voor een gehele cursus.