• Eigen Foto

Cultuurlessen toegankelijker voor minima

HAARLEM Circa 4000 kinderen uit Haarlemse gezinnen met een minimuminkomen komen in aanmerking om via het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunst- en cultuurlessen te volgen.

Op het hoogtepunt van het Haarlemse culturele najaar 'Haarlem viert cultuur' helpen de vier grote cultuurinstellingen Teylers Museum, Frans Hals Museum, Toneelschuur/Filmschuur en Stadsschouwburg/Philharmonie Haarlem tegelijkertijd mee om meer van deze kinderen met kunst en cultuur kennis te laten maken. Teylers Museum en Frans Hals Museum voeren bijzondere tentoonstellingen en Toneelschuur/Filmschuur en Stadsschouwburg/Philharmonie Haarlem vieren hun jubilea. Deze feestelijkheden zijn een extra aanleiding voor de vier grote cultuurinstellingen om samen vierhonderd kaarten beschikbaar te stellen voor workshops en toneelvoorstellingen voor Haarlemse kinderen uit de doelgroep van het Jeugdfonds. Kinderen kunnen onder andere naar de kerstvoorstelling van 'Scrooge, geen Christmas Carol' in de Stadsschouwburg, een keuze maken uit alle jeugdvoorstellingen in de Toneelschuur, een workshop rond Leonardo Da Vinci volgen of leren schilderen als Frans Hals. De meeste vrijkaarten zijn inmiddels verdeeld, maar voor passende groepen zijn er nog plaatsen beschikbaar.

Het Jeugdfonds heeft het initiatief tot de actie genomen om te stimuleren dat ook deze kinderen mee doen en kansen krijgen om zich via cultuurlessen te ontwikkelen. Waar veel kinderen al via het Jeugdfonds in aanraking zijn gekomen met sport, blijft cultuur soms achter. Volgens Grace Dias, coördinator van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, weten niet alle kinderen uit de doelgroep dat dansen, saxofoon spelen, DJ'en of toneelspelen ook voor hen bereikbaar zijn. ,,Cultuurlessen zijn immers duurder dan sportlessen. Maar je kunt je via beide ontwikkelen en niet ieder kind geniet van sport zoals het blij wordt van bijvoorbeeld muziek."

Kinderen die opgroeien in minima-gezinnen, een oorlog zijn ontvlucht of niet meer thuis wonen omdat hun ouders niet voor hen kunnen zorgen, hebben het moeilijker dan een gemiddeld Haarlems kind. Ze kunnen niet meedoen, terwijl dat zelfvertrouwen, vriendjes en een gelukkiger gevoel kan opleveren. Dat komt hen en uiteindelijk de samenleving ten goede.

Het Jeugdfonds draagt 450 euro per kind per jaar bij aan kunst- en cultuurlessen voor kinderen in de leeftijd 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een Haarlem Pas of een inkomen rond 1600 euro voor een tweeoudergezin en 1200 euro voor een eenoudergezin. De aanvragen voor een bijdrage worden gedaan via intermediairs uit onderwijs, gezondheiden welzijnszorg, via sociale wijkteams, buurtcoaches en schuldhulpverleners. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt naar cultuurinstellingen of –docenten.

Informatie voor ouders is beschikbaar via www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem