• Joost Verhagen

Coalitieakkoord niet zonder kritiek

HAARLEM Het nieuwe coalitieakkoord is tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag niet zonder kritiek ontvangen door de oppositie. Desondanks werden de aangedragen kandidaat wethouders door de raad vrijwel unaniem gekozen en toonden veel partijen zich op diverse punten positief.

VVD fractievoorzitter Anne Sterenberg zei diverse slapeloze nachten te hebben gehad na het lezen van het akkoord. ,,Ik dacht telkens 'hoe dan?' Denk erom dat je elke euro maar een keer kunt uitgeven en dat het om geld van onze inwoners gaat.'' Ook diverse andere partijen stelde vraagtekens bij de financiële onderbouwing van de plannen. Gertjan Hulster van de Actiepartij stipte enkele andere punten aan. ,,De koe is geslacht. De reserve van het sociaal domein gaat naar de algemene middelen.'' Volgens de fractievoorzitter kan die keuze problemen op gaan leveren als er in de toekomst een nieuwe financiële crisis plaats zou vinden. Hij wees op een motie die tweemaal eerder is aangenomen om de reserve voor het sociale domein te handhaven. Sander van den Raadt van Trots Haarlem toonde zich erg positief over het akkoord. Volgens hem stonden er diverse plannen in die zijn partij in het verleden letterlijk heeft voorgesteld. Ook Frank Visser van de Christenunie zei de plannen grotendeels te kunnen onderschrijven.

Berkhout zag de bijdrage van de VVD als een handreiking en stelde voor om de 'hoe dan?' vraag de komende periode in de raad te blijven bespreken. ,,Als we dat allemaal hadden uitgeschreven was het akkoord honderden pagina's langer en volledig dichtgetimmerd geweest'', aldus Berkhout. Volgens de coalitiepartijen blijft het sociaal domein ook gewaarborgd als de reserves in de algemene middelen terecht komen. Met de installatie van de nieuwe coalitie keren wethouders Cora Yfke Sikkema, Floor Roduner, Marijn Snoek en Jur Botter terug voor een tweede periode. Marie-Thérese Meijs van Groenlinks begint deze periode aan haar eerste termijn.