• Joost Verhagen

Coalitie is gevormd

HAARLEM De lokale afdelingen van het CDA, GroenLinks, PvdA en D66 hebben donderdag 31 mei het akkoord voor de nieuwe coalitie gepresenteerd. De partijen hebben op twintig pagina's om en nabij honderd actiepunten opgesteld, waarmee ze hun ambitie voor de stad willen verwezenlijken. De onderhandelaars hieven bij de Dakkas op parkeergarage De Kamp na het tekenen van het akkoord het glas op de komende vier politieke jaren. ,,Dit is ook de plek waar we deze reis om tot een coalitieakkoord te komen zijn begonnen. De cirkel is nu rond'', aldus GroenLinks partijleider Robbert Berkhout.

De partijen besloten om naast het papieren akkoord ook een kort filmpje te maken. Op deze manier wil de coalitie via moderne middelen de plannen aan de bewoners uitleggen. ,,Jullie kunnen ook van ons verwachten dat we over 2 jaar weer zo'n filmpje maken om te vertellen wat we allemaal hebben gerealiseerd en wat er nog gaat komen'', legde Berkhout uit. De vier deelnemende partijen spraken zich zeer positief uit over het nieuwe akkoord. Vooral de thema's duurzaamheid en sociaal beleid werden door de onderhandelaars genoemd. Roduner van de PvdA zei erg blij te zijn met het sociale beleid in het coalitieakkoord. Hij noemde de voorgenomen bouw van een grote hoeveelheid sociale huurwoningen als een belangrijk punt. Eva de Raadt van het CDA complimenteerde Robert Berkhout met de manier waarop hij de onderhandelingen heeft geleid. Ook bedankte ze de ambtelijke ondersteuning die ervoor heeft gezorgd dat de onderhandelingen soms tot diep in de nacht door konden gaan als dat toevallig nodig was.

Volgens Berkhout zijn de partijen tijdens het opstellen van de plannen vooral uitgegaan van ambities en kansen, en niet per definitie van de kosten die bepaalde plannen opleveren. Zo gaan er flinke stappen worden gezet om Haarlem geheel aardgasloos te krijgen, te beginnen in Meerwijk. Er wordt extra geld uitgetrokken om de schuldhulpverlening te verbeteren en mensen in de bijstand sneller aan passend werk te helpen. Ook gaat er een fonds voor de journalistiek worden opgericht, met name bedoeld om de lokale onderzoeksjournalistiek te ondersteunen. Dit plan werd recentelijk aan de onderhandelaars voorgesteld na een serie gesprekken met inwoners uit de stad. Dilia Leitner van D66 zei ook erg blij te zijn met de manier waarop de nieuwe coalitie bewoners wil gaan betrekken bij de besluitvorming. ,,Participatie is toch altijd een beetje een liefdesbaby van ons. De punten die in het coalitieakkoord staan zijn alle punten waar we afspraken over hebben gemaakt, er zijn niet nog meer geheime brieven of iets dergelijks. Dat laat ook de ruimte voor de raad en de oppositie om initiatieven aan te dragen met verschillende meerderheden.'' Eerder spraken de onderhandelende partijen al de ambitie uit om vooral op hoofdlijnen tot een akkoord te komen om zo de kennis onder de raadsleden in de oppositie optimaal te kunnen benutten, maar uiteindelijk is zijn de plannen toch meer dichtgetimmerd dan de partijen oorspronkelijk hadden gehoopt. De wethouders van de nieuwe coalitie zullen tijdens de komende raadsvergadering officieel worden geïnstalleerd.