• Eigen Foto

Certificaat voor statushouders

HAARLEM Ruim twintig statushouders en anderstaligen kregen onlangs het certificaat 'Voortraject leren in de zorg' uitgereikt. Het voortraject bereidt hen voor op de reguliere MBO opleiding tot verzorgende niveau 3. In mei 2017 ging een eerste groep van start. Zij volgen inmiddels de opleiding tot verzorgende op het Nova College in Haarlem.

Het 'Voortraject leren in de zorg' is een unieke samenwerking tussen regionaal opleidingencentrum Nova College Haarlem en ouderenzorgorganisatie Kennemerhart. Tijdens het voortraject doen de deelnemers hun praktijkstage bij Kennemerhart, bijvoorbeeld op een dagcentrum. De gemeente Haarlem ondersteunt het project door financiering van een aantal begeleidingsuren.

De deelnemers leerden het afgelopen half jaar over de gezondheidszorg en de ouderenzorg. Ook is hun woordenschat uitgebreid met belangrijke zorgtermen. Daarnaast werd beoordeeld of de deelnemers voldoende gemotiveerd zijn en of ze passen binnen de zorg.

Van de ruim twintig deelnemers, met allen een verschillende achtergrond en afkomst, hebben sommigen wel een medische achtergrond en anderen niet. Een heel divers gezelschap maar allemaal even gemotiveerd en dankbaar. ,,Ik vond de taal het moeilijkst", aldus Robel uit Eritrea die nog maar 2 jaar in Nederland woont en in zijn land van herkomst al in de zorg werkte. Hendrina Lof, docent van de groep en werkzaam bij Kennemerhart: ,,Omdat de groep zo divers is, is het belangrijk voor iedereen een plek te vinden die het best bij hem of haar past. En tot nu toe is dat goed gelukt. We kijken er nu al naar uit dat deze deelnemers, met duidelijk hart voor de zorg, over drie jaar hun MBO verzorgende niveau 3 diploma in ontvangst nemen."