• Archief

Burgemeester Wienen onder vuur over geheimhouding

HAARLEM De geheimhouding van het PWC rapport heeft tijdens een extra raadsvergadering afgelopen woensdag voor flink wat kritiek op burgemeester Jos Wienen gezorgd. Trots Haarlem vroeg een spoeddebat aan omdat Wienen het rapport geheim hield terwijl er een gerechtelijke uitspraak lag om het rapport openbaar te maken. Trots was niet onder de indruk van de antwoorden van de burgemeester en diende een motie van wantrouwen tegen hem in.

Het rapport werd opgesteld na een onderzoek naar mogelijke misstanden op de IT afdeling van de gemeente Haarlem tussen 2009 en 2013. In 2017 stapte Ralph Mooijekind naar de rechter om dit rapport openbaar te krijgen. Hij won deze zaak, maar de gemeente heeft besloten om in beroep bij Raad van State te gaan. Het rapport stelde dat een ambtenaar van de gemeentelijke afdeling vanuit zijn eigen bedrijf een hoeveelheid iPads aan de gemeente heeft geleverd die als bonus aan medewerkers werden verstrekt.

"Er klopten allerlei dingen administratief niet op de afdeling, maar er kon geen fraude of integriteitsschending worden vastgesteld. Maar er is wel degelijk gevolg gegeven aan het onderzoek'', reageerde Wienen op een vraag van Trots. Volgens hem is de uitspraak van de rechtbank aan de ene kant prettig omdat het oproept tot transparant bestuur, maar is het ook belangrijk om heel zorgvuldig om te gaan met integriteitsvraagstukken. Frits Garretsen (SP) was teleurgesteld in dit antwoord. "Hoeveel uitspraken moet de burgemeester nog verliezen voordat hij inziet dat hij de openbaarheid niet voldoende eerbiedigt?''

Wienen vond dat er goede redenen zijn om een rapport rondom integriteitszaken nog langer geheim te houden. Daarom vond hij het nu een goed idee om het rapport wel openbaar te maken en desondanks een principiële uitspraak van de Raad van State af te wachten. Volgens Wienen wees het rapport uit dat er geen schendingen van de integriteit hebben plaatsgevonden, maar daar is Frans Smit (OPH) het niet mee eens. Volgens hem zijn er wel degelijk integriteitsschendingen in het rapport te bespeuren. De motie van wantrouwen tegen Wienen haalde het niet en werd alleen door Trots gesteund.