Bouw Pim Mullierterrein niet uitgesteld

HAARLEM ,,We hebben kennis genomen van de klachten die de wijkraad in het Zwartboek heeft opgesteld en die naast ons neergelegd. De bouwvergunningen zijn zelfs nog bij de rechter aangevochten en rechtmatig verklaard. Ik zie niet in waarom het een goed idee zou zijn om de bouw nog meer te gaan vertragen". Dit zei wethouder Roduner tijdens de raadsvergaderingen donderdag 14 juni in reactie op een motie van Trots Haarlem. Volgens indiener Sander van den Raadt is het proces rondom het terrein zo rommelig verlopen dat de bouw beter kan worden uitgesteld. ,,De aanvraag bevatte een bouwtekening van een circustent in een heel andere plaats en er is 1 miljoen aan grond verdwenen. Er is hier duidelijk van alles fout gegaan'', luidde zijn toelichting van de motie. Frits Garretsen van de SP sprak zijn steun uit voor de motie. Hij wees erop dat de wijkraad een alternatief plan heeft voorgesteld waarbinnen een grote hoeveelheid extra woningen mogelijk zou kunnen worden. Frank Visser van de Christenunie zei zich wel zorgen te maken over de inhoud van het Zwartboek. ,,Schrijf ons op z'n minst een kort briefje waarin de aantijgingen worden weerlegd. Want wat nu als de inhoud van het Zwartboek wel klopt?'' Ook volgens Smit van OPH liegt het dossier er niet om. ,,Dat er een Zwartboek wordt opgesteld is echt uitzonderlijk. Er zijn hier toch vrijwel zeker twijfelachtige dingen gebeurd''.

De bouw op het terrein is omstreden en werd door wijkraad De Krim en het Mendelcollege tot in een hoger beroep aangevochten. De projectontwikkelaar zou bij de aanvraag van de vergunning in eerste fase flinke fouten hebben gemaakt. De voorzitter van de Wijkraad beschuldigde het college in de vorige periode daarom meermalen van onbehoorlijk bestuur. Maar volgens Jasper Drost van GroenLinks is het geen goed idee om op de verleende vergunning terug te komen als die al onherroepelijk is. Dat zou namelijk tot forse schadeclaims kunnen lijden. De laatste poging om de bouw te stoppen haalde het uiteindelijk niet.