Bloemendaal start met integriteitsonderzoek

BLOEMENDAAL De gemeenteraad heeft burgemeester Elbert Roest opdracht gegeven te starten met een onderzoek naar de gang van zaken in het gemeentebestuur in 2014. Op korte termijn moet hij met een plan van aanpak komen.

In een brief had Roest al te kennen gegeven dat hij een onderzoek noodzakelijk vond. Dit niet alleen om schoon schip te maken, maar ook omdat hij meldingen van integriteitsschendingen had gekregen. Deze komen van Marielys Roos van Hart van Bloemendaal. Tegen haar is een strafrechtelijke procedure gaande over het schenden van het ambtsgeheim. Dit ging over geheim verklaarde documenten uit het dossier Elswout en de gebroeders Slewe in 2014. Na een veroordeling is zij hiertegen in hoger beroep gegaan. Haar meldingen gaan over de handelwijze van twee oud-wethouders De Rooij en Kokke die in 2014 geheime informatie aan derden hadden doorgespeeld.

Bij integriteitsschendingen moet de burgemeester deze beoordelen en eventueel aan het Openbaar Ministerie voorleggen. Voor Roest lastig om zo objectief mogelijk te blijven, vandaar zijn brief aan de raad. Henk Schell (PvdA) en Leonard Heukels (Liberaal Bloemendaal) pikten dit op door een motie in te dienen. De VVD, CDA, Groen Links en D66 vonden de opdracht in deze motie te uitgebreid geformuleerd. Om de burgemeester iets meer ruimte te geven bij de voorbereiding van het onderzoek dienden ook zij een motie in. Nadat Roest te kennen had gegeven dat hij onder andere drie eerdere onderzoeksrapporten in zou brengen bij een onderzoekscommissie vroeg Rolf Harder (VVD) een schorsing aan. Na overleg besloten Schell en Heukels hun motie vanwege de toezeggingen van Roest in te trekken. Even leek het erop dat de tweede motie raad breed zou worden aangenomen. Mark Doorn (Vrijzinnig Liberaal Bloemendaal) was van mening dat er nu met een nieuwe raad een punt achter de zaak gezet moest worden: ,,Laten wij zeggen dat het niet goed is gegaan in die periode. Sluit het af en ga werken aan de toekomst. Door een onderzoek kunnen alleen oude wonden weer opengaan.” Martine Wierda was het hier niet mee eens. ,,Van een onderzoek kunnen wij alleen maar leren. Daarmee kunnen wij fouten in de toekomst voorkomen.” De motie werd met 16 stemmen voor en 1 tegen aangenomen.