Blijverslening voor langer thuis wonen

HAARLEM De gemeente stelt sinds woensdag 1 november budget beschikbaar voor de zogeheten 'Blijverslening'. Dit is een nieuwe regeling die inwoners, waaronder senioren en zorgvragers, helpt zo lang en comfortabel mogelijk in de eigen woning te blijven wonen.

Wie bereid is zijn woning aan te passen om er langer zelfstandig te kunnen wonen, kan - binnen de voorwaarden - gebruikmaken van de Blijverslening. Dit is een van de stimulerende instrumenten om de doelstelling te halen en een aanvulling op de voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

ZORGVRAAG Met de Blijverslening worden senioren in staat gesteld - voordat zij beperkingen gaan ervaren - om veranderingen in hun woning te laten aanbrengen om die levensloopbestendig te maken. Daarnaast kan deze ingezet worden voor bewoners met een zorgvraag. Wethouder Joyce Langenacker: ,,Mensen leven langer. De gemeente Haarlem wil graag bewoners ondersteunen om langer zelfstandig thuis te wonen. Daarvoor bieden we meerdere mogelijkheden. Via de Wmo kunnen mensen hun woning aan laten passen tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Daarnaast is er nu de Blijverslening voor mensen met een eigen koopwoning en voor huurders van particuliere huurwoningen. Zo zijn er verschillende voorzieningen waar mensen gebruik van kunnen maken om langer zelfstandig te kunnen wonen.''

De Blijverslening, die alleen gebruikt mag worden voor aanpassingen in de woning, bestaat uit twee varianten: een consumptieve lening (tot maximaal 10.000 euro) of een hypothecaire lening (tot maximaal 50.000 euro). Het minimale bedrag voor beide is 2.500 euro. Daarnaast dienen bewoners minimaal twee jaar in de woning te wonen. De lening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Meer informatie over de voorwaarden staat op www.haarlem.nl/blijverslening en www.svn.nl.