Bijeenkomst over rouw na zelfdoding

SPAARNDAM In vergaderlocatie Het Sterke Water (Oostkolk 21) wordt zaterdag 16 september tussen 15.00 en 17.00 uur een lotgenotenbijeenkomst gehouden. Deze is bedoeld voor nabestaanden of naasten die na een zelfdoding achterblijven.

,,Wat de rouw na zelfdoding bemoeilijkt is, dat het slachtoffer ook de dader is'', luidt de toelichting. ,,Dat maakt het rouwen zo complex. Verschillende thema's hebben daarnaast specifiek te maken met zelfdoding; de vele vragen, het politieonderzoek, de zinloosheid, geen afscheid kunnen nemen, tegenstrijdige gevoelens als opluchting en gemis, boosheid, radeloosheid, schuldgevoel en moeheid. Dat maakt rouw na zelfdoding net even anders. Als nabestaande kun je leren hoe hiermee om te gaan en de weg in het leven weer terug te vinden. Het is steunend en leerzaam te horen hoe anderen dat doen. Als je het verlies op een andere manier bekijkt, draagt dit uiteindelijk bij aan een betere gezondheid, zowel geestelijk als lichamelijk.''

Op deze mooie, eeuwenoude plek aan het water in Spaarndam-West wordt de middag gevuld met verhalen, muziek, gedichten en stilte. ,,Luisteren naar en delen met elkaar. Ondanks het zware thema proberen we ook de luchtigheid te bewaren.'' De bijeenkomst wordt geleid door Chantal Visser-de Mol, bekend als de Rouwvrouw. Deze alternatief psychologe en theologe begeleidt zowel groepen als individuen in het omgaan met verlies en rouw. Aanmelden kan via 06-83947073 en info@hetsterkewater.nl. Meer informatie staat op www.chantaldemol.nl.