Bijeenkomst over de toekomst van de bibliotheek

HAARLEM In de Doelenzaal van de bibliotheek in het centrum (Gasthuisstraat 32) wordt donderdag 25 januari van 16.45 tot 18.30 uur een Raadsinspiratiemarkt gehouden. Bibliotheek Zuid-Kennemerland en de gemeente Haarlem presenteren dan gezamenlijk aan gemeenteraadsleden de resultaten van het onderzoek naar een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening in Haarlem. Inwoners van Haarlem en andere belangstellenden zijn daarbij van harte welkom. Uitgangspunt voor het onderzoek vormde de gewenste inhoudelijke onderbouwing van de rol van de bibliotheek, om vanuit breder perspectief te kijken naar huisvestingsvraagstukken. Met andere woorden: welke invulling van vier bibliotheekvestigingen (Centrum, Noord, Oost, Schalkwijk) wordt gedragen door alle betrokken partijen: de stad, de gemeente en de bibliotheek? Tijdens de bijeenkomst kan men in gesprek gaan met de andere aanwezigen en krijg je de gelegenheid om te reageren op de bevindingen. Aanmelden kan via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.