• Archief

Bijeenkomst ontwikkelingen Orionzone

HAARLEM De gemeente Haarlem wil tot 2025 10.000 woningen bouwen vanwege de grote vraag naar woonruimte. Eén van de locaties waar gebouwd gaat worden is aan de Orionweg en Planetenlaan. Hier komen minimaal zeshonderd woningen bij. De gemeente is hierover in gesprek geweest met de buurt en heeft vervolgens een concept ontwikkelvisie opgesteld. Deze wordt gepresenteerd op dinsdag 7 mei.

In het najaar van 2018 en begin 2019 heeft de gemeente gesprekken gevoerd met buurtbewoners en konden inwoners een reactie achterlaten op het platform www.haarlem.nl/orionzone. In totaal zijn er ruim 1500 reacties binnengekomen. Met de ideeën en reacties is de gemeente aan de slag gegaan. Er ligt nu een concept ontwikkelvisie waarin staat waar er ruimte is voor groen, woningen en voorzieningen. Dinsdag 7 mei van 16.00 tot 20.00 uur wordt het concept ontwikkelvisie gepresenteerd in de Apostolische Kerk aan de Plesmanlaan 9. Er zijn presentaties om 17.00 uur, 18.00 uur en 19.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Vervolgens gaat de concept visie naar burgemeester en wethouders om te worden vrijgegeven voor inspraak. De inspraak start na de zomer.

Meer informatie is te vinden op www.haarlem.nl/orionzone. Bij vragen kunt u contact opnemen via orionzone@haarlem.nl.