• Henk van Ommeren

Bewoners willen heel Spaarndam bij Haarlem

SPAARNDAM Dorpsraad Spaarndam verzond donderdag 23 november een brief naar de Tweede Kamer met het verzoek voor een grenscorrectie in het kader van de fusie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Een meerderheid van de bewoners van Spaarndam wil, dat beide delen van het dorp onder één gemeente komen te vallen, namelijk: Haarlem.

In een eerdere fase werd duidelijk, dat Haarlem geen afstand wil doen van Spaarndam-Oost. Volgens waarnemend dorpsraadvoorzitter Jolijt de Jong scharen de meeste bewoners zich daarachter. Indien beide dorpsdelen samengevoegd kunnen worden, moet dit onder één vlag gebeuren. Vandaar dat tot aan de Tweede Kamer wordt gepleit voor een grenscorrectie.

INSPRAAK De Jong: ,,Wij mogen in Nederland heel blij zijn met ons democratisch stelsel. Wij moeten dit koesteren; in veel landen in de wereld heeft men geen enkele mogelijkheid tot inspraak. Hier hebben burgers en organisaties het recht om op ieder moment over een onderwerp een menig kenbaar te maken. Dit is vanaf de eerste discussie tot aan het moment van een definitief besluit. Als Dorpsraad Spaarndam hebben we het recht en de plicht om ons standpunt over de fusie van Haarlemmerliede en Spaarnwoude duidelijk te maken. De plicht, omdat ons gebleken is uit discussiebijeenkomsten en de raadpleging van de bevolking dat de meeste bewoners aansluiting van heel Spaarndam bij de gemeente Haarlem willen. Dus ook in de allerlaatste fase aangaande een besluit moeten wij ons laten horen. Vandaar de brief aan de Tweede Kamer.''

In de laatst gehouden gemeenteraadsvergadering vroeg een van de raadsleden zich af wat er gebeurt als de Tweede Kamer wil afwijken van het fusievoorstel met betrekking tot de gemeente Haarlemmermeer. Komt daarmee het hele fusieproces op losse schroeven te staan? Wethouder Raymond van Haeften gaf aan, dat de Tweede Kamer te allen tijde het recht en de mogelijkheid heeft om een amendement op het wetsvoorstel in te dienen en goed te keuren. Volgens hem valt - gegeven het bijna unanieme besluit van beide gemeenteraden, het standpunt van de provincie Noord-Holland en het positief advies van de Raad van State - een wijziging niet te verwachten.