• Archief

Bewoners Planetenbuurt zijn bezorgd

HAARLEM De gemeente Haarlem heeft het concept van de plannen voor de Orionweg en Planetenlaan ter inzage gelegd zodat de stad kan reageren en zienswijzen indienen. Er moeten daar ongeveer 650 woningen bij gaan worden gebouwd. De plannen brachten een flinke groep insprekers op de been, maar liefst elf omwonenden kwamen donderdag naar de vergadering van de commissie ontwikkeling om hun zegje te doen.

Een inwoonster van de Planetenlaan zegt zich vooral zorgen te maken over het toenemen van de verkeersdruk. Ze is bang dat het onveilig gaat worden voor kinderen. Ook is ze bezorgd dat een groot deel van het bomenbestand gekapt gaat worden. Een andere bewoner wil graag dat de symmetrie op het Planetenplein behouden blijft. Maarten Wiedemeijer (PvdA) sprak ondanks de kritische insprekers over een breed draagvlak voor de plannen en is er blij mee dat er zoveel sociale huur gaat komen op de Planetenlaan. Hij ziet alleen, net zoals een inspreker, geen reden om een extra supermarkt in de wijk te bouwen. Ook Moussa Aynan is blij met de nieuwe sociale huurwoningen, maar heeft wel twijfels over het verdichten van bestaande wijken. "Hoe gaan we de leefbaarheid borgen? Er zijn nog allerlei vragen waarop in deze conceptvisie geen antwoord gegeven wordt'', sprak de fractievoorzitter van Jouw Haarlem. De SP ondersteunt het verdichten van bestaande woonwijken juist, maar vindt wel dat er netjes met de huidige bewoners moet worden omgegaan. Frits Garretsen uitte daarnaast ook kritiek op het feit dat de helft van de geplande woningen door de projectontwikkelaar zelf mag worden ingevuld. Hij denkt dat er daarom vooral dure koopwoningen zullen komen. Het is tot na de zomer voor Haarlemmers mogelijk om een zienswijze in te dienen. Daarna zullen de plannen opnieuw worden besproken bij de gemeenteraad.