Bewoner Oudeweg: ,,We zijn een blinde vlek"

HAARLEM ,,Het is alsof er tegen ons gezegd was dat onze stem niet belangrijk is, omdat er een meesterplan ligt. Wij zijn een soort blinde vlek voor de stad en de gemeente geworden''. Dit zei een moeder die met haar drie kinderen aan de Oudeweg woont. Ze sprak samen met een aantal andere buurtgenoten in bij de commissie ontwikkeling over de visie 'Spaarnesprong'. Die visie is erop gericht om Haarlem centrum meer te verbinden met het Oostelijk deel. In de plannen zijn onder andere een parkeergarage onder de gracht met ruimte voor 300 tot 600 auto's, en meer groenvoorzieningen opgenomen, maar de bewoners van de Sportheldenbuurt en de Scheepmakersbuurt maken zich vooral zorgen over de eventuele bouw van woontorens met 9 verdiepingen of meer. ,,Dat geeft ons helemaal geen duidelijkheid. Het kunnen dus misschien wel 20 verdiepingen worden'', aldus een buurtbewoner.

Maar de Haarlemse politiek is over het algemeen vrij enthousiast over de visie Spaarnesprong. ,,De ambitie is hoog en de plannen zijn prachtig. Haarlem Oost gaat op deze manier echt een extra deel van het centrum worden'', aldus Robbert Berkhout van Groenlinks. Misja de Groot van D66 toonde zich wel sceptisch: ,,Er zijn sinds 2000 ongeveer 13 visies over dit gebied geschreven. Dat is ongeveer één per jaar. Waar gaan we de 9,5 miljoen vandaan halen om dit te realiseren?'' Ook Anne-Feite Bloem van de SP zei niet akkoord te willen gaan met de visie, omdat de bewoners van de sportheldenbuurt te weinig inspraak hebben gehad.

Wethouder Jeroen van Spijk gaf toe dat het contact met de buurt en de wijkraden over de visie niet helemaal lekker is gelopen en zei erop toe te zien dat dit voortaan beter zal gaan. Hij probeerde samen met een aantal raadsleden de buurtbewoners gerust te stellen. Alle individuele onderdelen van de visie Spaarnesprong zullen namelijk nog apart worden besproken in de raad en getoetst aan alle gestelde randvoorwaarden. Daarbij zal ook de schaduw die het over de Sportheldenbuurt zou werpen en de parkeerdruk in de omgevingworden meegenomen.